Ero sivun ”Ulosottoviranomaisten asiakirjat” versioiden välillä

Kohteesta Portti
Loikkaa: valikkoon, hakuun
p (Muutti suojaustasoa sivulla "Ulosottoviranomaisten asiakirjat" ([Muokkaus=Vain hyväksytyt käyttäjät] (ikuinen) [Siirto=Vain hyväksytyt käyttäjät] (ikuinen)))
p (Miten voin tutkia arkistoa?)
Rivi 31: Rivi 31:
 
==Miten voin tutkia arkistoa?==
 
==Miten voin tutkia arkistoa?==
  
Ulosottoasiakirjoja on arkistolaitoksessa ainakin [[Lääninhallitukset|lääninhallitusten]], [[Maistraatit|maistraattien]], kaupunginvoutien, [[Kruununvoudit|kruununvoutien]] ja [[Nimismiehet|nimismiesten]] arkistoissa. Asiakirjat tilataan tutkittavaksi [https://astia.narc.fi/astiaUi/ haku- ja tilausjärjestelmä Astian] kautta. Asiakirjat löytyvät Astian perushaulla esimerkiksi syöttämällä hakusanaksi arkistonmuodostajan (kyseisen ulosottoviranomaisen) nimen ja katkaisemalla sen sopivasta kohdasta. Esimerkiksi Joensuun kaupunginvoudin arkisto löytyy hakuehdolla ''Joensuun kaupunginvou''*. Vastaavasti hakusanalla ''kaupunginvou''* sivun vasempaan reunaan muodostuu lista hakusanaan osuvista arkistonmuodostajista. Listasta voi valita haluamansa arkistonmuodostajan, jolloin hakutulokseksi tulevat ainoastaan kyseisen arkistonmuodostajan asiakirjat. Jos ja kun hakuosumiksi tulee tästä huolimatta runsaasti arkistoyksiköitä, niiden määrää voi supistaa lisäämällä hakuehtoja sen mukaan, mistä asiakirjoista on kiinnostunut. Tässä voi olla hyödyllistä käyttää apuna manuaalista arkistoluetteloa. Hyvä vaihtoehto on myös sisältöön kohdistuva haku, esimerkiksi ''pakkohuuto''*.
+
Ulosottoasiakirjoja on Kansallisarkistossa ainakin [[Lääninhallitukset|lääninhallitusten]], [[Maistraatit|maistraattien]], kaupunginvoutien, [[Kruununvoudit|kruununvoutien]] ja [[Nimismiehet|nimismiesten]] arkistoissa. Asiakirjat tilataan tutkittavaksi [https://astia.narc.fi/astiaUi/ haku- ja tilausjärjestelmä Astian] kautta. Asiakirjat löytyvät Astian perushaulla esimerkiksi syöttämällä hakusanaksi arkistonmuodostajan (kyseisen ulosottoviranomaisen) nimen ja katkaisemalla sen sopivasta kohdasta. Esimerkiksi Joensuun kaupunginvoudin arkisto löytyy hakuehdolla ''Joensuun kaupunginvou''*. Vastaavasti hakusanalla ''kaupunginvou''* sivun vasempaan reunaan muodostuu lista hakusanaan osuvista arkistonmuodostajista. Listasta voi valita haluamansa arkistonmuodostajan, jolloin hakutulokseksi tulevat ainoastaan kyseisen arkistonmuodostajan asiakirjat. Jos ja kun hakuosumiksi tulee tästä huolimatta runsaasti arkistoyksiköitä, niiden määrää voi supistaa lisäämällä hakuehtoja sen mukaan, mistä asiakirjoista on kiinnostunut. Tässä voi olla hyödyllistä käyttää apuna manuaalista arkistoluetteloa. Hyvä vaihtoehto on myös sisältöön kohdistuva haku, esimerkiksi ''pakkohuuto''*.
Osa ulosottoviranomaisten asiakirjoista on salassa pidettäviä, joten niiden käyttö edellyttää käyttöluvan hakemista.  
+
Osa ulosottoviranomaisten asiakirjoista on salassa pidettäviä, joten niiden käyttö edellyttää käyttöluvan hakemista.
 
 
  
 
==Kirjallisuutta==
 
==Kirjallisuutta==

Versio 19. elokuuta 2020 kello 13.33

Muista myös nämä

Kruununvoudit

Lääninhallitukset

Maistraatit

Nimismiehet 

Mitä ovat ulosottoviranomaiset?

Ulosotolla tarkoitetaan eräiden tuomioistuimen päätösten tai muiden lakimääräisten velvoitteiden pakkotäytäntöönpanoa. Useimmiten kyse on rahasaatavien perinnästä. Saatavat voivat olla joko velkoja tai esimerkiksi oikeudessa tuomittuja sakkoja tai vahingonkorvauksia. Periminen voi tapahtua ulosmittaamalla rahaa velallisen pankkitililtä tai, ellei rahaa ole, myös muuta omaisuutta. Viimeksi mainituissa tapauksissa ulosottoviranomainen huolehtii myös ulosmitatun omaisuuden realisoinnista eli myynnistä. Ulosottoviranomaisten tehtävänä on myös häätöjen, tuomioistuinten määräämien takavarikkojen sekä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien päätösten täytäntöönpano.

Ulosotto on jossain muodossa kuulunut valtion viranomaisten tehtäväkenttään jo keskiajalta lähtien. Sitä ennen pakkotäytäntöönpano on ilmeisesti perustunut lähinnä omankädenoikeuteen. Ylimpinä ulosottoviranomaisina eli ulosotonhaltijoina toimivat vuodesta 1634 lääninhallitukset maalla ja maistraatit kaupungeissa. Näiden alapuolella toimivat ulosottomiehinä maaseudulla kruununvoudit ja heidän apunaan nimismiehet sekä kaupungeissa kaupunginvoudit. Aluksi tosin myös kaupunkien pormestarit ja raadit toimivat ulosottoviranomaisina maaherran alaisina. Ulosotonhaltijan päätöksiin voitiin hakea muutosta hovioikeudelta.

Vuoden 1996 kihlakuntauudistuksen jälkeen ulosottomiehiä ovat kihlakunnanvoudit ja heidän apunaan avustavat ulosottomiehet, myöhemmin kihlakunnanulosottomiehet. Alueellisten ulosottovirastojen määrä on supistunut ja niiden hallinnollisesta ohjauksesta on vuodesta 2010 vastannut Valtakunnanvoudinvirasto. Sille ovat siirtyneet entisille lääninhallituksille kuuluneet ohjaustehtävät. Ulosottoasioiden muutoksenhakutuomioistuimina toimivat nykyään määrätyt käräjäoikeudet.


Mitä tietoja ulosottoviranomaisten asiakirjat sisältävät?

Ulosottoviranomaisten asiakirjoihin sisältyy tietoja sekä ulosottoasioiden käsittelystä että ulosottoviranomaisten sisäisestä hallinnosta. Asiakirjoista selviää kunkin ulosottoasian käsittelyprosessi ja vaihtelevassa määrin myös tietoja siitä, miten ulosottoperuste on syntynyt. Esimerkkeinä voidaan mainita tuomioistuinten tai ulosotonhaltijoiden päätökset joiden nojalla toimeenpano tapahtui, sekä pakkohuutokauppapöytäkirjat. Ulosottoviranomaisten arkistoihin sisältyy myös verotusta koskevia asiakirjoja.


Mihin arkistoa voi käyttää?

Ulosottoviranomaisten asiakirjat ovat käyttökelpoisia tutkittaessa ulosottotoimien kohteina olleiden henkilöiden tai esimerkiksi yritysten historiaa. Maksukyvyttömyyden selvittäminen laajemmassa mittakaavassa esimerkiksi taloudellisesti huonoina aikoina (esimerkkeinä voidaan mainita lama-ajat 1930- ja 1990-luvuilla) voi olla sosiaalihistoriallinen tutkimuskohde. Kiinteistöjen pakkohuutokauppapöytäkirjat saattavat olla hyödyllisiä tilahistoriaa tutkittaessa.


Miten voin tutkia arkistoa?

Ulosottoasiakirjoja on Kansallisarkistossa ainakin lääninhallitusten, maistraattien, kaupunginvoutien, kruununvoutien ja nimismiesten arkistoissa. Asiakirjat tilataan tutkittavaksi haku- ja tilausjärjestelmä Astian kautta. Asiakirjat löytyvät Astian perushaulla esimerkiksi syöttämällä hakusanaksi arkistonmuodostajan (kyseisen ulosottoviranomaisen) nimen ja katkaisemalla sen sopivasta kohdasta. Esimerkiksi Joensuun kaupunginvoudin arkisto löytyy hakuehdolla Joensuun kaupunginvou*. Vastaavasti hakusanalla kaupunginvou* sivun vasempaan reunaan muodostuu lista hakusanaan osuvista arkistonmuodostajista. Listasta voi valita haluamansa arkistonmuodostajan, jolloin hakutulokseksi tulevat ainoastaan kyseisen arkistonmuodostajan asiakirjat. Jos ja kun hakuosumiksi tulee tästä huolimatta runsaasti arkistoyksiköitä, niiden määrää voi supistaa lisäämällä hakuehtoja sen mukaan, mistä asiakirjoista on kiinnostunut. Tässä voi olla hyödyllistä käyttää apuna manuaalista arkistoluetteloa. Hyvä vaihtoehto on myös sisältöön kohdistuva haku, esimerkiksi pakkohuuto*. Osa ulosottoviranomaisten asiakirjoista on salassa pidettäviä, joten niiden käyttö edellyttää käyttöluvan hakemista.

Kirjallisuutta

Hemmer, Ragnar: Suomen oikeushistorian oppikirja I. Werner Söderström Osakeyhtiö, Helsinki 1950.

"Ulosotto". Hakusana teoksessa Lakiasiain käsikirja (Toim. Hakkila et. al.), s. 1060-1091. Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo 1929.