Ero sivun ”Venäläiset sotilasasiakirjat VeSA” versioiden välillä

Kohteesta Portti
Loikkaa: valikkoon, hakuun
(Miten löydän etsimäni asiakirjan ja saan sen käyttööni?)
p
 
(9 välissä olevaa versiota 5 käyttäjän tekeminä ei näytetä)
Rivi 14: Rivi 14:
 
[[Viipurin insinöörikomennuskunta]]
 
[[Viipurin insinöörikomennuskunta]]
  
''[http://www.narc.fi/vesa/ Venäläiset sotilasasiakirjat]'' (Arkistolaitoksen verkkonäyttely)
 
|vakassa=[http://194.240.95.74/astiaUi/unitinfo.php?base=vakka&unitId=ID-NUMERO Aineisto Vakassa]
 
 
}}
 
}}
  
= Mitä Venäläiset sotilasasiakirjat ovat? =
+
== Mitä Venäläiset sotilasasiakirjat ovat? ==
  
 
Venäläisiltä joukko-osastoilta jäi Suomeen runsaasti niiden toimintaan liittyneitä asiakirjoja pääosin vuosilta 1808–1918 sekä karttoja ja piirustuksia samalta ajanjaksolta. Joukossa on joitain niin sanotun [[Vanha Suomi|Vanhan Suomen]] eli venäläisen Viipurin läänin (1710–1811) ajanjaksolta peräisin olevia akteja eli asiakirjavihkoja. Vuoden 1918 sisällissodan aikana venäläiset poistuivat Suomesta, mutta eivät kyenneet ottamaan kaikkia asiakirjoja mukaansa. Suomalaiset viranomaiset kokosivat 1920-luvulla Sota-arkistoon eri puolilta löytämäänsä Venäjän armeijan jälkeensä jättämää aineistoa.
 
Venäläisiltä joukko-osastoilta jäi Suomeen runsaasti niiden toimintaan liittyneitä asiakirjoja pääosin vuosilta 1808–1918 sekä karttoja ja piirustuksia samalta ajanjaksolta. Joukossa on joitain niin sanotun [[Vanha Suomi|Vanhan Suomen]] eli venäläisen Viipurin läänin (1710–1811) ajanjaksolta peräisin olevia akteja eli asiakirjavihkoja. Vuoden 1918 sisällissodan aikana venäläiset poistuivat Suomesta, mutta eivät kyenneet ottamaan kaikkia asiakirjoja mukaansa. Suomalaiset viranomaiset kokosivat 1920-luvulla Sota-arkistoon eri puolilta löytämäänsä Venäjän armeijan jälkeensä jättämää aineistoa.
  
Venäläisen sotaväen vahvuus, mukaan lukien linnoitustöissä mukana olleet sekä laivasto, vaihteli autonomian aikana noin 9 000–125 000 mieheen. Arkistonmuodostajia joiden toiminnan tuloksena yllä mainittu aineisto on syntynyt, ovat muun muassa Venäjän armeijan esikunnat, sotilaspiirit, yksittäiset joukko-osastot, sotilasseurakunnat, armeijan tiedusteluelimet, santarmilaitos ja sotilassairaalat. Nämä asiakirjat täydentävät Venäjän sotahistoriallisessa arkistossa (RGVIA) Moskovassa sekä Merisotalaivaston arkistossa Pietarissa olevia varsinaisia joukko-osastojen arkistoja (fondeja).
+
Venäläisen sotaväen vahvuus, mukaan lukien linnoitustöissä mukana olleet sekä laivasto, vaihteli autonomian aikana noin 9000-125000 mieheen. Arkistonmuodostajia joiden toiminnan tuloksena yllä mainittu aineisto on syntynyt, ovat muun muassa Venäjän armeijan esikunnat, sotilaspiirit, yksittäiset joukko-osastot, sotilasseurakunnat, armeijan tiedusteluelimet, santarmilaitos ja sotilassairaalat. Nämä asiakirjat täydentävät Venäjän sotahistoriallisessa arkistossa (RGVIA) Moskovassa sekä Merisotalaivaston arkistossa Pietarissa olevia varsinaisia joukko-osastojen arkistoja (fondeja).
  
= Missä niitä säilytetään? =
+
== Missä niitä säilytetään? ==
  
Vuonna 1920 allekirjoitetun Tarton rauhansopimuksen mukaan venäläiset sotilasasiakirjat tuli luovuttaa Neuvosto-Venäjän arkistoviranomaisille, mutta näin ei tapahtunut. Alun perin Sota-arkistoon sijoitetuista asiakirjoista on muodostettu 1970-luvulla Suomen Kansallisarkistoon kokoelma nimeltään Venäläiset Sotilasasiakirjat. Kokoelma sisältää noin 18 000 asiakirjaa. Yksi asiakirja voi käsittää jopa satoja sivuja erilaisia raportteja, muistioita, sähkeitä ja kirjeenvaihtoa.
+
Vuonna 1920 allekirjoitetun Tarton rauhansopimuksen mukaan venäläiset sotilasasiakirjat tuli luovuttaa Neuvosto-Venäjän arkistoviranomaisille. Osa asiakirjoista on jäänyt kuitenkin Suomeen. Näistä alun perin Sota-arkistoon sijoitetuista asiakirjoista on muodostettu 1970-luvulla Suomen Kansallisarkistoon kokoelma nimeltään Venäläiset Sotilasasiakirjat. Kokoelma sisältää noin 18 000 asiakirjaa. Yksi asiakirja voi käsittää jopa satoja sivuja erilaisia raportteja, muistioita, sähkeitä ja kirjeenvaihtoa.
  
 
Asiakirjoihin liittyvät kartat ja piirustukset koottiin 1917–1918 Museovirastoon ja Sota-arkistoon. Aineisto sisältää ajanjaksoja, joista on säilynyt vain hajakappaleita. Syynä ovat sotilashallinnon ajoittaiset muutokset sekä 1917–1918 tapahtumien olosuhteet. Sotilaskartat ja rakennuspiirustukset luetteloitiin Museovirastossa. Viaporin linnoituspiiriä koskeva aineisto oli aikaisemmin Museoviraston Suomenlinnan arkistossa ja muu Suomea esittävä aineisto Museoviraston rakennushistorian osaston arkistossa. Nämä kokoelmat käsittävät yhteensä noin 18 000 luetteloitua karttaa tai piirustusta ja ne ovat nykyisin kokonaisuudessaan Kansallisarkistossa.
 
Asiakirjoihin liittyvät kartat ja piirustukset koottiin 1917–1918 Museovirastoon ja Sota-arkistoon. Aineisto sisältää ajanjaksoja, joista on säilynyt vain hajakappaleita. Syynä ovat sotilashallinnon ajoittaiset muutokset sekä 1917–1918 tapahtumien olosuhteet. Sotilaskartat ja rakennuspiirustukset luetteloitiin Museovirastossa. Viaporin linnoituspiiriä koskeva aineisto oli aikaisemmin Museoviraston Suomenlinnan arkistossa ja muu Suomea esittävä aineisto Museoviraston rakennushistorian osaston arkistossa. Nämä kokoelmat käsittävät yhteensä noin 18 000 luetteloitua karttaa tai piirustusta ja ne ovat nykyisin kokonaisuudessaan Kansallisarkistossa.
  
Mikkelin maakunta-arkistossa on yhteensä noin 6000 [http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/HakuTulos.action?hakuTyyppi=tarkHaku&hakuNimi=Viipurin+insin%C3%B6%C3%B6ri&hakuVapaaSana=&hakuAsiaSana=&hakuNimiLaji=keski&hakuAmLuokka=MikaTahansa&hakuKuvailuTasot=AM&hakuTekstiTyypit=KA.10&hakuTekstiTyypit=KA.20&hakuTekstiTyypit=KA.40&hakuTekstiTyypit=KA.140&hakuTekstiTyypit=KA.120&hakuTekstiTyypit=KA.130&hakuArkistoTyypit=V&hakuArkistoTyypit=Y&hakuSailArkisto=MikaTahansa&hakuAlkuVuosi=&hakuLoppuVuosi=&search=Tee+haku Viipurin insinöörikomennuskunnan] karttaa ja piirustusta, joihin sisältyy Viipurin linnaa koskevan aineiston lisäksi muidenkin Viipurin rakennusten piirustuksia (vuosilta 1722-1918). Niitä tarvitaan kaupungin restaurointitöissä. Puolustusministeriön rakennushallinto on luovuttanut Kansallisarkistoon noin 2500 varuskuntien rakennuspiirustusta, joista osa kuuluu ns. vanhempaan karttakokoelmaan.
+
Kansallisarkiston Mikkelin toimipaikassa on yhteensä noin 6000 Viipurin insinöörikomennuskunnan karttaa ja piirustusta, joihin sisältyy Viipurin linnaa koskevan aineiston lisäksi muidenkin Viipurin rakennusten piirustuksia (vuosilta 1722–1918). Niitä tarvitaan kaupungin restaurointitöissä. Puolustusministeriön rakennushallinto on luovuttanut Kansallisarkistoon noin 2500 varuskuntien rakennuspiirustusta, joista osa kuuluu ns. vanhempaan karttakokoelmaan.
  
= Mitä tietoja asiakirjoissa ja kartoissa on? =
+
== Mitä tietoja asiakirjoissa ja kartoissa on? ==
  
 
Venäläiset Sotilasasiakirjat -kokoelman asiakirjoja on käytetty esim. venäläisten joukko-osastojen toiminnan tutkimisessa. Karttoja ja piirustuksia ja niihin liittyviä asiakirjoja on käytetty ja käytetään edelleen rakennushistorian tutkimisessa, erityisesti linnoitusten ja kasarmien restaurointitöissä. Asiakirjojen monipuolinen sisältö tarjoaa henkilöhistoriallista aineistoa jopa sukututkijoille, koska asiakirjojen joukossa on mm. ortodoksisia kirkonkirjoja, upseeri- ja miehistöluetteloita sekä sotilassairaaloiden potilasluetteloita. Asiakirjat ja kartat ovat pääasiassa venäjänkielisiä, mutta joskus ne on laadittu myös ruotsiksi.
 
Venäläiset Sotilasasiakirjat -kokoelman asiakirjoja on käytetty esim. venäläisten joukko-osastojen toiminnan tutkimisessa. Karttoja ja piirustuksia ja niihin liittyviä asiakirjoja on käytetty ja käytetään edelleen rakennushistorian tutkimisessa, erityisesti linnoitusten ja kasarmien restaurointitöissä. Asiakirjojen monipuolinen sisältö tarjoaa henkilöhistoriallista aineistoa jopa sukututkijoille, koska asiakirjojen joukossa on mm. ortodoksisia kirkonkirjoja, upseeri- ja miehistöluetteloita sekä sotilassairaaloiden potilasluetteloita. Asiakirjat ja kartat ovat pääasiassa venäjänkielisiä, mutta joskus ne on laadittu myös ruotsiksi.
Rivi 38: Rivi 36:
 
Monet kartat ovat suuria ja kokonaisia kaupunkeja käsittäviä. Ne liittyvät usein vuosiraporttiin tai johonkin sellaiseen selvitykseen, jonka Venäjän armeija teki arvioidakseen kaupungin ja sen rakennusten sekä linnoituslaitteiden käyttöä sotilaallisiin tarkoituksiin. Kartat ovat yksityiskohtaisia, usein kauniita ja niissä näkyy selvästi esim. tiilirakennukset punaisella, puurakennukset keltaisella, graniittimuurit tietyllä harmaalla, maavallit ovat joko vaaleanruskealla tai jos ne on peitetty turpeella, vihreällä. Puut, pensaat ja puistot on niin ikään merkitty havainnollisesti. Karttoihin on voitu kirjoittaa myös luettelo rakennusten käytöstä, omistussuhteista ja jopa asukkaiden nimet.
 
Monet kartat ovat suuria ja kokonaisia kaupunkeja käsittäviä. Ne liittyvät usein vuosiraporttiin tai johonkin sellaiseen selvitykseen, jonka Venäjän armeija teki arvioidakseen kaupungin ja sen rakennusten sekä linnoituslaitteiden käyttöä sotilaallisiin tarkoituksiin. Kartat ovat yksityiskohtaisia, usein kauniita ja niissä näkyy selvästi esim. tiilirakennukset punaisella, puurakennukset keltaisella, graniittimuurit tietyllä harmaalla, maavallit ovat joko vaaleanruskealla tai jos ne on peitetty turpeella, vihreällä. Puut, pensaat ja puistot on niin ikään merkitty havainnollisesti. Karttoihin on voitu kirjoittaa myös luettelo rakennusten käytöstä, omistussuhteista ja jopa asukkaiden nimet.
  
Esimerkkejä asiakirjoista ja lisää tietoa niiden sisällöstä: http://www.narc.fi/vesa/
+
== Miten löydän etsimäni asiakirjan ja saan sen käyttööni? ==
  
= Miten löydän etsimäni asiakirjan ja saan sen käyttööni? =
+
Kansallisarkistossa omina kokonaisuuksinaan ovat ''Venäläiset sotilasasiakirjat (kokoelma)'', ''Venäläisten sotilasasiakirjojen kartat ja piirustukset (kokoelma)'', ns. vanhempaan kartta- ja piirustuskokoelmaan sisältyvät ''venäläiset rakennuspiirustukset'', ''Viipurin insinöörikomennuskunta'' sekä ''VeSA linnoitus- ja rakennuspiirustukset'' (Museovirastosta luovutetut piirustukset). Näiden kokoelmien asiakirjavihkoista on digitoitu vain pieni osa, mutta kartat ja piirustukset kokonaan. Verkkopalvelu [https://astia.narc.fi/uusiastia/ Astian] kautta on mahdollista hakea aineistoja ja tarkastella jo digitoituja asiakirjoja.
  
Kaikki edellä mainitut asiakirjat, kartat ja piirustukset sisältyvät arkistolaitoksen [http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/EtuSivu.action Vakka-tietokantaan], Sotilasasiakirjat-luokkaan. Sen sisällä omina kokonaisuuksinaan ovat ''[http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/HakuTulos.action?hakuTyyppi=tarkHaku&hakuNimi=Ven%C3%A4l%C3%A4iset+sotilasasiakirjat&hakuVapaaSana=&hakuAsiaSana=&hakuNimiLaji=alku&hakuAmLuokka=MikaTahansa&hakuKuvailuTasot=AM&hakuTekstiTyypit=KA.10&hakuTekstiTyypit=KA.20&hakuTekstiTyypit=KA.40&hakuTekstiTyypit=KA.140&hakuTekstiTyypit=KA.120&hakuTekstiTyypit=KA.130&hakuArkistoTyypit=V&hakuArkistoTyypit=Y&hakuSailArkisto=MikaTahansa&hakuAlkuVuosi=&hakuLoppuVuosi=&search=Tee+haku Venäläiset sotilasasiakirjat (kokoelma)]'', ''[http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/HakuTulos.action?hakuTyyppi=tarkHaku&hakuNimi=Ven%C3%A4l%C3%A4iset+sotilasasiakirjat&hakuVapaaSana=&hakuAsiaSana=&hakuNimiLaji=alku&hakuAmLuokka=MikaTahansa&hakuKuvailuTasot=AM&hakuTekstiTyypit=KA.10&hakuTekstiTyypit=KA.20&hakuTekstiTyypit=KA.40&hakuTekstiTyypit=KA.140&hakuTekstiTyypit=KA.120&hakuTekstiTyypit=KA.130&hakuArkistoTyypit=V&hakuArkistoTyypit=Y&hakuSailArkisto=MikaTahansa&hakuAlkuVuosi=&hakuLoppuVuosi=&search=Tee+haku Venäläisten sotilasasiakirjojen kartat ja piirustukset (kokoelma)]'', ns. vanhempaan kartta- ja piirustuskokoelmaan sisältyvät ''[http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/HakuTulos.action?hakuTyyppi=tarkHaku&hakuNimi=&hakuVapaaSana=&hakuAsiaSana=&hakuNimiLaji=keski&hakuAmLuokka=4.SARK&hakuKuvailuTasot=AM&hakuTekstiTyypit=KA.10&hakuTekstiTyypit=KA.20&hakuTekstiTyypit=KA.40&hakuTekstiTyypit=KA.140&hakuTekstiTyypit=KA.120&hakuTekstiTyypit=KA.130&hakuArkistoTyypit=V&hakuArkistoTyypit=Y&hakuSailArkisto=MikaTahansa&hakuAlkuVuosi=&hakuLoppuVuosi=&search=Tee+haku venäläiset rakennuspiirustukset]'', ''[http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/HakuTulos.action?hakuTyyppi=tarkHaku&hakuNimi=insin%C3%B6%C3%B6rikomennuskunta&hakuVapaaSana=&hakuAsiaSana=&hakuNimiLaji=keski&hakuAmLuokka=MikaTahansa&hakuKuvailuTasot=AM&hakuTekstiTyypit=KA.10&hakuTekstiTyypit=KA.20&hakuTekstiTyypit=KA.40&hakuTekstiTyypit=KA.140&hakuTekstiTyypit=KA.120&hakuTekstiTyypit=KA.130&hakuArkistoTyypit=V&hakuArkistoTyypit=Y&hakuSailArkisto=MikaTahansa&hakuAlkuVuosi=&hakuLoppuVuosi=&search=Tee+haku Viipurin insinöörikomennuskunta]'' sekä ''[http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/HakuTulos.action?hakuTyyppi=tarkHaku&hakuNimi=&hakuVapaaSana=&hakuAsiaSana=&hakuNimiLaji=keski&hakuAmLuokka=23.8&hakuTekstiTyypit=KA.10&hakuTekstiTyypit=KA.20&hakuTekstiTyypit=KA.40&hakuTekstiTyypit=KA.140&hakuTekstiTyypit=KA.120&hakuTekstiTyypit=KA.130&hakuArkistoTyypit=V&hakuArkistoTyypit=Y&hakuSailArkisto=MikaTahansa&hakuAlkuVuosi=&hakuLoppuVuosi=&search=Tee+haku VeSA linnoitus- ja rakennuspiirustukset]'' (Museovirastosta luovutetut piirustukset). Näiden kokoelmien asiakirjavihkoista on digitoitu vain pieni osa, mutta kartat ja piirustukset kokonaan. Vakka-tietokannan kautta on mahdollista hakea kaikkea tätä aineistoa. Jos kyseinen aineisto on digitoitu, Vakka-tietokannasta löytyy linkki ''Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon'', josta pääsee suoraan digitaaliarkistoon.
+
== Mitä tietoja tarvitaan lähdeviitteen tekemiseksi? ==
  
Vakka-tietokanta tarjoaa tutkijalle digitaalisen hakemiston lisäksi lyhyen sisällönkuvauksen jokaisesta asiakirjasta sekä tunnuksen, jonka avulla asiakas voi tilata haluamansa asiakirjavihkon Kansallisarkistossa. Asiakirjan (arkistoyksikön) tilaamiseksi tarvitaan ainoastaan lyhenne VeSA sekä asiakirjavihkon numero, esim. VeSA 9871.
+
Lähdeviitteeseen tarvitaan kokoelman nimi Venäläiset sotilasasiakirjat, arkistomuodostajan nimi, mahdollisesti arkiston ja sarjan nimi sekä asiakirjan tai kartan/piirustuksen nimi ja tunnus, esim. ''VeSA linnoitus- ja rakennuspiirustukset / VeSA Lappeenrannan linnoitus- ja rakennuspiirustusten arkisto / Lappeenrannan linnoitus- ja rakennuspiirustukset / 106 Lappeenrannan linnoitus. Kartta Lappeenrannan ja Taavetin välialueista ja ympäristöistä''.
  
Tiedot löytyvät helpommin käyttämällä Vakka-tietokannan tarkennettua hakua. Tarkennetun haun yksityiskohtaiset ohjeet löydät [[Yksityiskohtaiset ohjeet aineiston löytämiseksi | täältä]].
+
== Kirjallisuutta ==
  
= Mitä tietoja tarvitaan lähdeviitteen tekemiseksi? =
+
*Halén, Harry, ''Unholan aitta.'' Sarjat 1-32, 1994-2010, Helsinki.
 
+
*''Venäläiset Suomessa 1809-1917''. Toim Kurkinen, Pauli. Historiallinen arkisto 83. SHS, Helsinki 1985.
Lähdeviitteeseen tarvitaan kokoelman nimi Venäläiset sotilasasiakirjat, arkistomuodostajan nimi, mahdollisesti arkiston ja sarjan nimi sekä asiakirjan tai kartan/piirustuksen nimi ja tunnus, esim. ''VeSA linnoitus- ja rakennuspiirustukset / VeSA Lappeenrannan linnoitus- ja rakennuspiirustusten arkisto / Lappeenrannan linnoitus- ja rakennuspiirustukset / 106 Lappeenrannan linnoitus. Kartta Lappeenrannan ja Taavetin välialueista ja ympäristöistä''. Nämä tiedot löytyvät Vakka-tietokannasta jokaisen arkistoyksikön kohdalta.
+
*Luntinen, Pertti, ''Imperial Russian army and navy in Finland 1808-1918.'' Studia Historica 56, SHS, Helsinki 1997.
 
 
= Kirjallisuutta =
 
 
 
Halén, Harry, ''Unholan aitta.'' Sarjat 1-32, 1994-2010, Helsinki.
 
 
 
''Venäläiset Suomessa 1809-1917''. Toim Kurkinen, Pauli. Historiallinen arkisto 83. SHS, Helsinki 1985.
 
 
 
Luntinen, Pertti, ''Imperial Russian army and navy in Finland 1808-1918.'' Studia Historica 56, SHS, Helsinki 1997.
 
 
 
 
 
 
 
[http://www.narc.fi/vesa/ Venäläiset sotilasasiakirjat] (Arkistolaitoksen verkkonäyttely)
 
 
 
 
 
[http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/EtuSivu.action Siirry Vakka-arkistotietokantaan]
 
 
 
----
 
[[Etusivu|Paluu Portin etusivulle]]
 

Nykyinen versio 27. syyskuuta 2022 kello 10.10

Muista myös nämä

Autonomian ajan sotilasasiakirjat

Kenraalikuvernöörinkanslia

Sotilasseurakunnat

Sotilastoimituskunta

Suomen santarmihallitus

Vanha Suomi

Viipurin insinöörikomennuskunta 

Mitä Venäläiset sotilasasiakirjat ovat?

Venäläisiltä joukko-osastoilta jäi Suomeen runsaasti niiden toimintaan liittyneitä asiakirjoja pääosin vuosilta 1808–1918 sekä karttoja ja piirustuksia samalta ajanjaksolta. Joukossa on joitain niin sanotun Vanhan Suomen eli venäläisen Viipurin läänin (1710–1811) ajanjaksolta peräisin olevia akteja eli asiakirjavihkoja. Vuoden 1918 sisällissodan aikana venäläiset poistuivat Suomesta, mutta eivät kyenneet ottamaan kaikkia asiakirjoja mukaansa. Suomalaiset viranomaiset kokosivat 1920-luvulla Sota-arkistoon eri puolilta löytämäänsä Venäjän armeijan jälkeensä jättämää aineistoa.

Venäläisen sotaväen vahvuus, mukaan lukien linnoitustöissä mukana olleet sekä laivasto, vaihteli autonomian aikana noin 9000-125000 mieheen. Arkistonmuodostajia joiden toiminnan tuloksena yllä mainittu aineisto on syntynyt, ovat muun muassa Venäjän armeijan esikunnat, sotilaspiirit, yksittäiset joukko-osastot, sotilasseurakunnat, armeijan tiedusteluelimet, santarmilaitos ja sotilassairaalat. Nämä asiakirjat täydentävät Venäjän sotahistoriallisessa arkistossa (RGVIA) Moskovassa sekä Merisotalaivaston arkistossa Pietarissa olevia varsinaisia joukko-osastojen arkistoja (fondeja).

Missä niitä säilytetään?

Vuonna 1920 allekirjoitetun Tarton rauhansopimuksen mukaan venäläiset sotilasasiakirjat tuli luovuttaa Neuvosto-Venäjän arkistoviranomaisille. Osa asiakirjoista on jäänyt kuitenkin Suomeen. Näistä alun perin Sota-arkistoon sijoitetuista asiakirjoista on muodostettu 1970-luvulla Suomen Kansallisarkistoon kokoelma nimeltään Venäläiset Sotilasasiakirjat. Kokoelma sisältää noin 18 000 asiakirjaa. Yksi asiakirja voi käsittää jopa satoja sivuja erilaisia raportteja, muistioita, sähkeitä ja kirjeenvaihtoa.

Asiakirjoihin liittyvät kartat ja piirustukset koottiin 1917–1918 Museovirastoon ja Sota-arkistoon. Aineisto sisältää ajanjaksoja, joista on säilynyt vain hajakappaleita. Syynä ovat sotilashallinnon ajoittaiset muutokset sekä 1917–1918 tapahtumien olosuhteet. Sotilaskartat ja rakennuspiirustukset luetteloitiin Museovirastossa. Viaporin linnoituspiiriä koskeva aineisto oli aikaisemmin Museoviraston Suomenlinnan arkistossa ja muu Suomea esittävä aineisto Museoviraston rakennushistorian osaston arkistossa. Nämä kokoelmat käsittävät yhteensä noin 18 000 luetteloitua karttaa tai piirustusta ja ne ovat nykyisin kokonaisuudessaan Kansallisarkistossa.

Kansallisarkiston Mikkelin toimipaikassa on yhteensä noin 6000 Viipurin insinöörikomennuskunnan karttaa ja piirustusta, joihin sisältyy Viipurin linnaa koskevan aineiston lisäksi muidenkin Viipurin rakennusten piirustuksia (vuosilta 1722–1918). Niitä tarvitaan kaupungin restaurointitöissä. Puolustusministeriön rakennushallinto on luovuttanut Kansallisarkistoon noin 2500 varuskuntien rakennuspiirustusta, joista osa kuuluu ns. vanhempaan karttakokoelmaan.

Mitä tietoja asiakirjoissa ja kartoissa on?

Venäläiset Sotilasasiakirjat -kokoelman asiakirjoja on käytetty esim. venäläisten joukko-osastojen toiminnan tutkimisessa. Karttoja ja piirustuksia ja niihin liittyviä asiakirjoja on käytetty ja käytetään edelleen rakennushistorian tutkimisessa, erityisesti linnoitusten ja kasarmien restaurointitöissä. Asiakirjojen monipuolinen sisältö tarjoaa henkilöhistoriallista aineistoa jopa sukututkijoille, koska asiakirjojen joukossa on mm. ortodoksisia kirkonkirjoja, upseeri- ja miehistöluetteloita sekä sotilassairaaloiden potilasluetteloita. Asiakirjat ja kartat ovat pääasiassa venäjänkielisiä, mutta joskus ne on laadittu myös ruotsiksi.

Monet kartat ovat suuria ja kokonaisia kaupunkeja käsittäviä. Ne liittyvät usein vuosiraporttiin tai johonkin sellaiseen selvitykseen, jonka Venäjän armeija teki arvioidakseen kaupungin ja sen rakennusten sekä linnoituslaitteiden käyttöä sotilaallisiin tarkoituksiin. Kartat ovat yksityiskohtaisia, usein kauniita ja niissä näkyy selvästi esim. tiilirakennukset punaisella, puurakennukset keltaisella, graniittimuurit tietyllä harmaalla, maavallit ovat joko vaaleanruskealla tai jos ne on peitetty turpeella, vihreällä. Puut, pensaat ja puistot on niin ikään merkitty havainnollisesti. Karttoihin on voitu kirjoittaa myös luettelo rakennusten käytöstä, omistussuhteista ja jopa asukkaiden nimet.

Miten löydän etsimäni asiakirjan ja saan sen käyttööni?

Kansallisarkistossa omina kokonaisuuksinaan ovat Venäläiset sotilasasiakirjat (kokoelma), Venäläisten sotilasasiakirjojen kartat ja piirustukset (kokoelma), ns. vanhempaan kartta- ja piirustuskokoelmaan sisältyvät venäläiset rakennuspiirustukset, Viipurin insinöörikomennuskunta sekä VeSA linnoitus- ja rakennuspiirustukset (Museovirastosta luovutetut piirustukset). Näiden kokoelmien asiakirjavihkoista on digitoitu vain pieni osa, mutta kartat ja piirustukset kokonaan. Verkkopalvelu Astian kautta on mahdollista hakea aineistoja ja tarkastella jo digitoituja asiakirjoja.

Mitä tietoja tarvitaan lähdeviitteen tekemiseksi?

Lähdeviitteeseen tarvitaan kokoelman nimi Venäläiset sotilasasiakirjat, arkistomuodostajan nimi, mahdollisesti arkiston ja sarjan nimi sekä asiakirjan tai kartan/piirustuksen nimi ja tunnus, esim. VeSA linnoitus- ja rakennuspiirustukset / VeSA Lappeenrannan linnoitus- ja rakennuspiirustusten arkisto / Lappeenrannan linnoitus- ja rakennuspiirustukset / 106 Lappeenrannan linnoitus. Kartta Lappeenrannan ja Taavetin välialueista ja ympäristöistä.

Kirjallisuutta

  • Halén, Harry, Unholan aitta. Sarjat 1-32, 1994-2010, Helsinki.
  • Venäläiset Suomessa 1809-1917. Toim Kurkinen, Pauli. Historiallinen arkisto 83. SHS, Helsinki 1985.
  • Luntinen, Pertti, Imperial Russian army and navy in Finland 1808-1918. Studia Historica 56, SHS, Helsinki 1997.