Ero sivun ”Viipurin insinöörikomennuskunta” versioiden välillä

Kohteesta Portti
Loikkaa: valikkoon, hakuun
(Mikä oli Viipurin insinöörikomennuskunta ? )
Rivi 5: Rivi 5:
 
Linnoituspaikkakunnilla toimi 1700- luvun alkupuolelta lähtien linnoitusten komendanttien alaisuudessa toimivia insinöörikomennuskuntia, joiden tehtävänä oli varustusten rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvä suunnittelu sekä rakennuttajana toimiminen. Suuret linnoitushankkeet suunniteltiin kuitenkin esikuntatasolla sekä Tykistö- ja linnoituskansliassa tai Insinööritoimituskunnassa. Insinöörikomennuskuntia toimi Vanhan Suomen paikkakunnilla 1700- luvun alkupuolelta lähtien autonomian ajalle saakka. Vuonna 1801 Vanhan Suomen insinöörikomennuskuntien miesvahvuus vaihteli 10 ja 28 välillä. Vanhan Suomen insinöörikomennuskunnat toimivat Viipurin insinöörikomennuskunnan alaisuudessa. jonka johdossa oli kenraalinarvoinen insinööriupseeri.  
 
Linnoituspaikkakunnilla toimi 1700- luvun alkupuolelta lähtien linnoitusten komendanttien alaisuudessa toimivia insinöörikomennuskuntia, joiden tehtävänä oli varustusten rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvä suunnittelu sekä rakennuttajana toimiminen. Suuret linnoitushankkeet suunniteltiin kuitenkin esikuntatasolla sekä Tykistö- ja linnoituskansliassa tai Insinööritoimituskunnassa. Insinöörikomennuskuntia toimi Vanhan Suomen paikkakunnilla 1700- luvun alkupuolelta lähtien autonomian ajalle saakka. Vuonna 1801 Vanhan Suomen insinöörikomennuskuntien miesvahvuus vaihteli 10 ja 28 välillä. Vanhan Suomen insinöörikomennuskunnat toimivat Viipurin insinöörikomennuskunnan alaisuudessa. jonka johdossa oli kenraalinarvoinen insinööriupseeri.  
  
Linnoitusten rakentamisessa käytettiin useita eri toimintamuotoja. Insinöörikomennuskunnat saattoivat suoraan palkata töiden vaatiman henkilöstön ja organisoida rakennustyöt, mutta työt voitiin antaa urakalla ulkopuolisten suoritettavaksi. Myös sotaväkeä käytettiin rakennustöihin, kunnes sen käyttö kiellettiin.
+
Linnoitusten rakentamisessa käytettiin useita eri toimintamuotoja. Insinöörikomennuskunnat saattoivat suoraan palkata töiden vaatiman henkilöstön ja organisoida rakennustyöt, mutta työt voitiin antaa urakalla ulkopuolisten suoritettavaksi. Myös sotaväkeä käytettiin rakennustöihin, kunnes sen käyttö kiellettiin.
 +
 
 +
Vuonna 1855 Viipurissa suoritettiin linnoitustöitä, joissa oli sotaväen lisäksi kaupunkilaisiakin. Linnoituspattereita rakennettiin mm. Ravansaarelle, Turkinsaaren eteläkäreen ja Hannustiesaarelle. Vuonna 1856 Viipurissa alkoi n. 10 vuotta kestänyt linnoittamisvaihe. Krimin sodan aikaan Viipuriin johtaville väylille rakennettiin vedenalaisia sulkuja ja väylien varsille rakennettiin maavalloituksia, linnakkeita ja tykkipattereita. Suurisuuntaisin rakennsutyö olivat ns. IOtäiset Patterit. itäisen patterialueen linnoitustyöt oli annettu urakalla liikemies paul Jakovleville.
  
 
== Mitä aineistoja Viipurin insinöörikomennuskunnan arkisto sisältää ?   ==
 
== Mitä aineistoja Viipurin insinöörikomennuskunnan arkisto sisältää ?   ==

Versio 8. lokakuuta 2012 kello 10.00

Mikä oli Viipurin insinöörikomennuskunta ? 

Venäjällä linnoitusrakennus- ja insinöörijoukot sekä tykistö olivat 1729 - 1802 yhteisen johdon, Sotakollegion organisaatioon kuuluvan Tykistö- ja linnoituskanslian alaisia. Insinöörihallinto kuului 1700- luvun lopulla Tykistötoimituskunnan alaisuuteen. Insinöörikunnan johtajana toimi vuosina 1751 - 1802 kenraali-insinööri. Kun ministeriöt perustettiin 1802, eriytyi insinöörijoukkojen johto erilliseksi Insinööritoimituskunnaksi. 1800- luvun alussa linnoitukset oli ryhmitelty 'lohkoihin'. Suomen lohkoon kuuluivat myös Pietarin ja sen ympäristön sekä Arkangelin linnoitukset.

Linnoituspaikkakunnilla toimi 1700- luvun alkupuolelta lähtien linnoitusten komendanttien alaisuudessa toimivia insinöörikomennuskuntia, joiden tehtävänä oli varustusten rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvä suunnittelu sekä rakennuttajana toimiminen. Suuret linnoitushankkeet suunniteltiin kuitenkin esikuntatasolla sekä Tykistö- ja linnoituskansliassa tai Insinööritoimituskunnassa. Insinöörikomennuskuntia toimi Vanhan Suomen paikkakunnilla 1700- luvun alkupuolelta lähtien autonomian ajalle saakka. Vuonna 1801 Vanhan Suomen insinöörikomennuskuntien miesvahvuus vaihteli 10 ja 28 välillä. Vanhan Suomen insinöörikomennuskunnat toimivat Viipurin insinöörikomennuskunnan alaisuudessa. jonka johdossa oli kenraalinarvoinen insinööriupseeri.

Linnoitusten rakentamisessa käytettiin useita eri toimintamuotoja. Insinöörikomennuskunnat saattoivat suoraan palkata töiden vaatiman henkilöstön ja organisoida rakennustyöt, mutta työt voitiin antaa urakalla ulkopuolisten suoritettavaksi. Myös sotaväkeä käytettiin rakennustöihin, kunnes sen käyttö kiellettiin.

Vuonna 1855 Viipurissa suoritettiin linnoitustöitä, joissa oli sotaväen lisäksi kaupunkilaisiakin. Linnoituspattereita rakennettiin mm. Ravansaarelle, Turkinsaaren eteläkäreen ja Hannustiesaarelle. Vuonna 1856 Viipurissa alkoi n. 10 vuotta kestänyt linnoittamisvaihe. Krimin sodan aikaan Viipuriin johtaville väylille rakennettiin vedenalaisia sulkuja ja väylien varsille rakennettiin maavalloituksia, linnakkeita ja tykkipattereita. Suurisuuntaisin rakennsutyö olivat ns. IOtäiset Patterit. itäisen patterialueen linnoitustyöt oli annettu urakalla liikemies paul Jakovleville.

Mitä aineistoja Viipurin insinöörikomennuskunnan arkisto sisältää ? 

Mikkelin maakunta-arkistossa säilytettävä Viipurin insinöörikomennuskunnan arkisto on osa suuremmasta kokonaisuudesta.  Ajallisesti aineisto ulottuu 1700- luvulta itsenäisyyden ajan alkuvuosiin saakka. Siihen sisältyy piirustus- ja kartta- aineistoja, jotka on laadittu eri linnoituksissa toimineiden insinöörikomennuskuntien toimesta. Viipurin insinöörikomennuskunnan linnoitus- ja rakennuspiirustusten arkiston runsaat 6000 karttaa ja piirustusta jakaantuu seuraaviin alueellisiin ja paikkakunnittaisiin alueisiin: 

1. Vanha linnoitus

2. Muita kuin Viipuria koskevia karttoja ja piirustuksia (Hamina ja vesistö, Helsinki ja Suomenlinna, Hämeenlinna, Käkisalmi, Lappeenranta, Pori, Savonlinna, Sortavala, Fort Slava, Koiviston sotilasalueet, Perkjärvi, Repola, Urpola, Tuohikotti, muut Viipurin tienoon alueita koskevat kartat, tiluskartat, Vaasa, Venäjän linnoituksia koskevat piirustukset

3. Vuotuiste työpiirustukset (linnoitustyöt)

4. Aluekartat Vanhasta linnoituksesta

5. Harkinsaari

6. Saariston yleiskartat (Viipurista Santajoelle ja Koivistoon, Harkinsaari, Suonionsaari, Kultan Kivisaari, Hannukkala, alue Viipurista Harkinsaareen, saaristo Ristsalmelle ja Koivistolle, Viipurin ympäristön linnoitukset, Viipurin saaristo Kilpsaaresta Uuraaseen, Viipurin ympäristö Uuraasta Mustasaareen, Uuraksen puolustus- ja linnoituslaitteet, Uuras - Mustasaari - Ruokoluoto

7. Linnoitusalueen yleiskartat: Linnoitus, Linna, Pyhä Anna, Pietarin esikaupunki, Viipurin lähiympäristö

8. Pyhä Anna ja Tervaniemi

9. Ravansaari

10. Turkinsaaari

11. Ruokoluoto, Hannukkalansaari, Niemelä

12. Mustasaari ja Kultan Kivisaari

13. Uuras, Suonionsaari ja Tuppura

14. Hannusteeni

15. Kilpsaari

16. Viipurin linna

17. Itäinen patterialue

18. Linnansaari ja Sorvali

19. Pietarin esikaupunki, Papula ja Pantsarlahti

20. Neitsytniemen sotilassairaala

21. Neitsytniemi - Saunalahti - Hiekka- sotilasalue

22. Muut linnoitusta koskevat piirustukset

23. Linnoituslaitteet

Kartat ja piirustukset, jotka ovat lähes poikkeuksetta venäjänkielisiä, liittyvät usein linnoituksissa vuosittain suoritettuihin rakennus- ja korjaustöihin. Arkisto sisältää pääasiassa Viipuria ja sen lähialueita koskevia linnoitus- ja rakennuspiirustuksia. Karttojen joukossa on laajempia alueita koskevia alue- ja yleis- ja vesistökarttoja, mutta myös sangen yksityiskohtaisia piirustuksia kaikista sotilaskäyttöön tarvittavista rakennelmista. Aineiston joukossa on piirustuksia linnoituslaitteista, kasarmeista, ruutikellareista, tykkipattereista ym. puolustuslaitteista. Joukossa on kuitenkin tavallisempiakin piirustuksia: kaivoja, käymälöitä, kaalikellareita, vajoja ym. Sarja muut linnoitusta koskevat piirustukset sisältää piirustuksia mm. huonekaluista, asepyramideista, ilmanvaihtohormeista ym. yksityiskohdista. Piirustuksia löytyy lähes kaikilta sotilasrakentamisen ja sotilaselämän osa-alueilta.  

Mihin arkiston aineistoa voidaan käyttää ? 

Aineistoa voidaan käyttää sotahistoriallisena lähteenä tutkittaessa venäläisten joukko-osastojen Viipurissa ja sen ympäristössä suorittamia linnoitustötä. Karttoja ja piirustuksia voidaan käyttää myös rakennushistoriallisessa ja kaupunkimaantieteellisessä tutkimuksessa. Koska monet arkiston piirustukset ovat hyvin yksityiskohtaisia, niiden sisältämiä rakennusteknisiä yksityiskohtia voidaan soveltaa myös nykyajan arkirakentamisessa.  

Kuinka löydän haluamani piirustuksen ? 

Mikkelin maakunta-arkistossa säilytettävään Viipurin insinöörikomennuskunnan arkistoon sisältyvät kartat ja piirustukset löytyvät  Vakka- arkistotietokannasta tarkennetun haun avulla. Valitsemalla hakuehtojen kohdasta 1 Nimihaku, kirjoittamalla kenttään arkistonmuodostajan nimi "Viipurin insinöörikomennuskunta" ja painamalla Tee haku, päästään suoraan arkistonmuodostajan tietoihin. Painamalla arkistonmuodostajan nimeä sekä avautuvalla sivulla kohtaa "Viipurin insinöörikomennuskunnan linnoitus- ja rakennuspiirustusten arkisto (MMA)" päästään sivulle, josta ilmenee säilytettävän arkistoaineiston laajuus. Tältä sivulta löytyvää Sarjat- linkkiä painamalla päästään tutkimaan alueellisesti ryhmiteltyjen linnoitus- ja rakennuspiirustusten sarjatietoja.

Painamalla esim. kohtaa "Vanha linnoitus", saadaan esiin listaus kaikista Viipurin vanhaa linnoitusta koskevista rakennuspiirustuksista. Halutun piirustuksen yksikkötietoa klikkaamalla, päästään tarkastelemaan tarkemmin piirustuksen tietosisältöä. Mikäli aineisto on digitoitu, arkistoyksikön säilytysyksikön kohdalla on punainen teksti Aineisto on tallennettu digitaaliarkistoon. Tekstiä painamalla päästään Arkistolaitoksen digitaaliarkistoon tarkastelemaan haluttua piirustusta.

Mikkelin maakunta-arkistossa säilytettävät Viipurin insinöörikomennuskunnan asiakirjat ovat osa laajempaa arkistollista kokonaisuutta. Osa aineistoista on joutunut Venäjälle, mutta myös Kansallisarkistossa säilytettävään Venäläisten sotilasasiakirjojen kokoelmaan 1722 - 1918 (arkistoluettelo 342:1, s. 17-20) sisältyy vähäinen määrä Vanhan Suomen alueella toimineiden insinöörikomennuskuntien asiakirjoja.

Museoviraston rakennushhistoriallisella osastolla säilytetään"Venäläisen insinöörikomennuskunnan piirustuskokoelmaa, jonka venäläiset olivat jättäneet Suomenlinnaan 1918. Muinaistieteellinen toimikunta sai sen haltuunsa 1920- luvulla. Kokoelmaan sisältyy Vanhan Suomen linnoitusten lisäksi myös nuorempaa linnoituksia koskevaa kartta- ja piirustusaineistoa.

Venäjän sotahistoriallisessa kskusarkistossa säilytettävään Venäjän insinöörihallinnon arkiston fondiin 349 sisältyvät Venäjän keisarikunnan linnoitusten linnoituspiirustukset. Ne ovat suurelta osin paikallisten insinöörikomennuskuntien laatimia ja sotilasinsinöörihallinnon eri aikoina toimineille keskusvirastoille toimittamia. Poikkeuksen muodostavat merivoimien alaiset linnoitukset, joita koskevat aineistot ovat Venäjän merisotalaivaston arkistossa. Venäjän sotahistoriallisessa keskusarkistossa Tykistötoimituskunnan arkisto  muodostaa fondin 5 ja Insinööritoimituskunnan arkisto fondin 826. Venäjän sotahistoriallisen keskusarkiston fondiin 349 sisältyvistä eräistä Vanhan Suomen linnoituksia koskevista piirustuksista on mikrofilmikopiot kansallisarkistossa (luettelo 608:3) sekä Museoviraston rakennushistorian osastolla.

Vanhan Suomen linnoitusten rakentamiseen liittyviä asiakirjoja ja linnoityuspiirustuksia sisältyy myös Pietarissa Venäjän kansalliskirjastossa säilytettävään Insinööritoimituskunnan päällikön, kenraali Johann Peter van Suchteleinin kokoelmaan, fondi 993. van Suchtelein toimi jonkin aikaa Viipurin insinöörikomennuskuntaa johtavana kenraalina.

Kirjallisuutta

Venäläiset Suomessa 1809 - 1917. Toim. Kurkinen, Pauli. Historiallinen Arkisto 83, SHS, Helsinki 1985.

Kaijanen, D. "Viipurin linnoitystyöt 1850 - 70- luvulla". Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita 3. Helsinki 1978.

Luntinen, Pertti, Imperial Russian army and navy in Finland 1808 - 1918. Studia Historica 56, SHS, Helsinki 1997.

Venäläiset sotilasasiakirjat (Arkistolaitoksen verkkonäyttely)