Ero sivun ”Viipurin insinöörikomennuskunta” versioiden välillä

Kohteesta Portti
Loikkaa: valikkoon, hakuun
(Mitä aineistoja Viipurin insinöörikomennuskunnan arkisto sisältää ? )
Rivi 63: Rivi 63:
 
== Mihin arkiston aineistoa voidaan käyttää ?   ==
 
== Mihin arkiston aineistoa voidaan käyttää ?   ==
  
Aineistoa voidaan käyttää sotahistoriallisena lähteenä tutkittaessa venäläisten joukko-osastojen Viipurissa ja sen ympäristössä suorittamia linnoitustötä. Karttoja ja piirustuksia voidaan käyttää myös rakennushistoriallisessa ja kaupunkimaantieteellisessä tutkimuksessa. Koska monet arkiston piirustukset ovat hyvin yksityiskohtaisia, niiden sisältämiä rakennusteknisiä yksityiskohtia voidaan soveltaa myös nykyajan arkirakentamisessa.    
+
Viipurin insinöörikomennuskunnan arkiston sisältämää kartta- ja piirustusaineistoa voidaan käyttää sotahistoriallisena lähteenä tutkittaessa venäläisten joukko-osastojen Viipurissa ja sen ympäristössä suorittamia linnoitustöitä. Aineistoa voidaan käyttää myös rakennushistoriallisessa ja kaupunkimaantieteellisessä tutkimuksessa haluttaessa perehtyä menneiden vuosisatojen linnoitusarkkitehtuuriin.   Koska monet arkiston piirustukset ovat hyvin yksityiskohtaisia, niiden sisältämiä rakennusteknisiä yksityiskohtia voidaan soveltaa myös nykyajan arkirakentamisessa.  
  
 
== Kuinka löydän haluamani piirustuksen ?   ==
 
== Kuinka löydän haluamani piirustuksen ?   ==

Versio 8. lokakuuta 2012 kello 14.08

Mikä oli Viipurin insinöörikomennuskunta ? 

Vuonna 1721 Uudenkaupungin ja 1743 Turun rauhassa Venäjän keisarikuntaan liitetyille alueille, ns. Vanhaan Suomeen sijoitettiin venäläisiä sotilasjoukko-osastoja. Linnoituspaikkakunnilla, kuten Viipurissa toimi 1700- luvun alkupuolelta lähtien aina autonomian ajalle saakka linnoitusten komendanttien alaisuudessa toimivia insinöörikomennuskuntia, joiden tehtävänä oli varustusten rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvä suunnittelu sekä rakennuttajana toimiminen. Vanhan Suomen insinöörikomennuskunnat, joiden miesvahvuus vuonna 1801 vaihteli 10 ja 28 välillä, toimivat Viipurin insinöörikomennuskunnan alaisuudessa. Insinöörikomennuskuntaa johti kenraalinarvoinen insinööriupseeri.

Venäjällä linnoitusrakennus- ja insinöörijoukot sekä tykistö olivat 1729 - 1802 yhteisen johdon, Sotakollegion organisaatioon kuuluvan Tykistö- ja linnoituskanslian alaisia. Insinöörihallinto kuului 1700- luvun lopulla Tykistötoimituskunnan alaisuuteen. Insinöörikunnan johtajana toimi vuosina 1751 - 1802 kenraali-insinööri. Kun ministeriöt perustettiin 1802, eriytyi insinöörijoukkojen johto erilliseksi Insinööritoimituskunnaksi. 1800- luvun alussa linnoitukset oli ryhmitelty 'lohkoihin'. Suomen lohkoon kuuluivat myös Pietarin ja sen ympäristön sekä Arkangelin linnoitukset. Suuret linnoitushankkeet suunniteltiin esikuntatasolla sekä Tykistö- ja linnoituskansliassa tai Insinööritoimituskunnassa.

Linnoitusten rakentamisessa käytettiin useita eri toimintamuotoja. Insinöörikomennuskunnat saattoivat suoraan palkata töiden vaatiman henkilöstön ja organisoida rakennustyöt, mutta työt voitiin antaa urakalla ulkopuolisten suoritettavaksi. Myös sotaväkeä käytettiin rakennustöihin, kunnes sen käyttö kiellettiin.

Viipurin säilytti sotilaallisen asemansa Pietarin etuvartioasemana myös vuoden 1812 jälkeen, jolloin Vanha Suomi liitettiin muun Suomen yhteyteen. Krimin sodan 1853 - 1856 aikana Viipuriin johtaville vesiväylille rakennettiin vedenalaisia sulkuja ja väylien varsille rakennettiin maavallituksia, linnakkeita ja tykkipattereita. Suuret linnoitustyöt Viipurissa ja sen ympäristössä jatkuivat sodan jälkeen. Kun  mm. Viipurin Linnoituksen kaupunginosassa sijainneet vanhat vallit luovutettiin 1869 kaupungille, niiden sijaan rakennettiin 1860- luvulta alkaen uudet lujat varustukset eli ns. Itäinen patterialue.  Vuonna 1914 alkaneen ensimmäisen maailmansodan myötä ns. sapöörijoukkojen suorittamia kenttälinnoitustöitä voimistettiin ja ulotettiin aina Koiviston saarille saakka.

Mitä aineistoja Viipurin insinöörikomennuskunnan arkisto sisältää ? 

Mikkelin maakunta-arkistossa säilytettävä Viipurin insinöörikomennuskunnan arkisto on osa suuremmasta kokonaisuudesta.  Ajallisesti aineisto ulottuu 1700- luvulta itsenäisyyden ajan alkuvuosiin saakka. Siihen sisältyy piirustus- ja kartta- aineistoja, jotka on laadittu eri linnoituksissa toimineiden insinöörikomennuskuntien toimesta. Viipurin insinöörikomennuskunnan linnoitus- ja rakennuspiirustusten arkiston runsaat 6000 karttaa ja piirustusta jakaantuu seuraaviin alueellisiin ja paikkakunnittaisiin alueisiin: 

1. Vanha linnoitus

2. Muita kuin Viipuria koskevia karttoja ja piirustuksia (Hamina ja vesistö, Helsinki ja Suomenlinna, Hämeenlinna, Käkisalmi, Lappeenranta, Pori, Savonlinna, Sortavala, Fort Slava, Koiviston sotilasalueet, Perkjärvi, Repola, Urpola, Tuohikotti, muut Viipurin tienoon alueita koskevat kartat, tiluskartat, Vaasa, Venäjän linnoituksia koskevat piirustukset

3. Vuotuiste työpiirustukset (linnoitustyöt)

4. Aluekartat Vanhasta linnoituksesta

5. Harkinsaari

6. Saariston yleiskartat (Viipurista Santajoelle ja Koivistoon, Harkinsaari, Suonionsaari, Kultan Kivisaari, Hannukkala, alue Viipurista Harkinsaareen, saaristo Ristsalmelle ja Koivistolle, Viipurin ympäristön linnoitukset, Viipurin saaristo Kilpsaaresta Uuraaseen, Viipurin ympäristö Uuraasta Mustasaareen, Uuraksen puolustus- ja linnoituslaitteet, Uuras - Mustasaari - Ruokoluoto

7. Linnoitusalueen yleiskartat: Linnoitus, Linna, Pyhä Anna, Pietarin esikaupunki, Viipurin lähiympäristö

8. Pyhä Anna ja Tervaniemi

9. Ravansaari

10. Turkinsaaari

11. Ruokoluoto, Hannukkalansaari, Niemelä

12. Mustasaari ja Kultan Kivisaari

13. Uuras, Suonionsaari ja Tuppura

14. Hannusteeni

15. Kilpsaari

16. Viipurin linna

17. Itäinen patterialue

18. Linnansaari ja Sorvali

19. Pietarin esikaupunki, Papula ja Pantsarlahti

20. Neitsytniemen sotilassairaala

21. Neitsytniemi - Saunalahti - Hiekka- sotilasalue

22. Muut linnoitusta koskevat piirustukset

23. Linnoituslaitteet

Kartat ja piirustukset, jotka ovat lähes poikkeuksetta venäjänkielisiä, liittyvät usein linnoituksissa vuosittain suoritettuihin rakennus- ja korjaustöihin. Arkisto sisältää pääasiassa Viipuria ja sen lähialueita koskevia linnoitus- ja rakennuspiirustuksia. Karttojen joukossa on laajempia alueita koskevia alue- ja yleis- ja vesistökarttoja, mutta myös sangen yksityiskohtaisia piirustuksia kaikista sotilaskäyttöön tarvittavista rakennelmista. Aineiston joukossa on piirustuksia linnoituslaitteista, kasarmeista, ruutikellareista, tykkipattereista ym. puolustuslaitteista.  Piirustusaineisto sisältää myös sangen arkista aineistoa, piirustuksia kaivoista, käymälöistä, kaalikellareista ja huonekaluista.  Piirustuksia löytyykin  lähes kaikilta ja sotilaselämän osa-alueilta.  

Mihin arkiston aineistoa voidaan käyttää ? 

Viipurin insinöörikomennuskunnan arkiston sisältämää kartta- ja piirustusaineistoa voidaan käyttää sotahistoriallisena lähteenä tutkittaessa venäläisten joukko-osastojen Viipurissa ja sen ympäristössä suorittamia linnoitustöitä. Aineistoa voidaan käyttää myös rakennushistoriallisessa ja kaupunkimaantieteellisessä tutkimuksessa haluttaessa perehtyä menneiden vuosisatojen linnoitusarkkitehtuuriin.   Koska monet arkiston piirustukset ovat hyvin yksityiskohtaisia, niiden sisältämiä rakennusteknisiä yksityiskohtia voidaan soveltaa myös nykyajan arkirakentamisessa.  

Kuinka löydän haluamani piirustuksen ? 

Mikkelin maakunta-arkistossa säilytettävään Viipurin insinöörikomennuskunnan arkistoon sisältyvät kartat ja piirustukset löytyvät  Vakka- arkistotietokannasta tarkennetun haun avulla. Valitsemalla hakuehtojen kohdasta 1 Nimihaku, kirjoittamalla kenttään arkistonmuodostajan nimi "Viipurin insinöörikomennuskunta" ja painamalla Tee haku, päästään suoraan arkistonmuodostajan tietoihin. Painamalla arkistonmuodostajan nimeä sekä avautuvalla sivulla kohtaa "Viipurin insinöörikomennuskunnan linnoitus- ja rakennuspiirustusten arkisto (MMA)" päästään sivulle, josta ilmenee säilytettävän arkistoaineiston laajuus. Tältä sivulta löytyvää Sarjat- linkkiä painamalla päästään tutkimaan alueellisesti ryhmiteltyjen linnoitus- ja rakennuspiirustusten sarjatietoja.

Painamalla esim. kohtaa "Vanha linnoitus", saadaan esiin listaus kaikista Viipurin vanhaa linnoitusta koskevista rakennuspiirustuksista. Halutun piirustuksen yksikkötietoa klikkaamalla, päästään tarkastelemaan tarkemmin piirustuksen tietosisältöä. Mikäli aineisto on digitoitu, arkistoyksikön säilytysyksikön kohdalla on punainen teksti Aineisto on tallennettu digitaaliarkistoon. Tekstiä painamalla päästään Arkistolaitoksen digitaaliarkistoon tarkastelemaan haluttua piirustusta.

Osa Viipurinm insinöörikomennuskunnan kartoista ja piirustuksista on käytettävissä sähköisessä muodossa Arkistolaitoksen digitaaliarkistossa ja alkuperäisenä tutkijasaleissa. Asiakirjoja voi etsiä sähköisen tilausjärjestelmän Astian ja Karttahaun avulla. Kirjoittamalla karttahakuun hakukriteeriksi "Viipurin insinöörikomennuskunta" näkyviin saadaan kaikki arkistoon kuuluvien karttojen ja piirustusten yksikkötiedot. Mikäli piirustus on digitoitu karttahausta on suora linkki digitaaliarkistoon. Karttahausn avulla karttoja ja piirustuksia voi hakea mm. kartan nimekkeen, maanteietteelliseen alueen tai tekijän nimellä.

Mikkelin maakunta-arkistossa säilytettävät Viipurin insinöörikomennuskunnan asiakirjat ovat osa laajempaa arkistollista kokonaisuutta. Osa aineistoista on joutunut Venäjälle, mutta myös Kansallisarkistossa säilytettävään Venäläisten sotilasasiakirjojen kokoelmaan 1722 - 1918 (arkistoluettelo 342:1, s. 17-20) sisältyy vähäinen määrä Vanhan Suomen alueella toimineiden insinöörikomennuskuntien asiakirjoja.

Museoviraston rakennushhistoriallisella osastolla säilytetään"Venäläisen insinöörikomennuskunnan piirustuskokoelmaa, jonka venäläiset olivat jättäneet Suomenlinnaan 1918. Muinaistieteellinen toimikunta sai sen haltuunsa 1920- luvulla. Kokoelmaan sisältyy Vanhan Suomen linnoitusten lisäksi myös nuorempaa linnoituksia koskevaa kartta- ja piirustusaineistoa.

Venäjän sotahistroriallisessa keskusarkistossa (RGVIA) säilytettävään Suomen sotilaspiirin sotilasrakentamisen komppanioiden ja insinöörikomennuskuntien fondiin (fondi 935) sisältyy Viipurin insinöörikomennuskunnan arkistoihin kuuluneita asiakirjoja.

Venäjän sotahistoriallisessa kskusarkistossa (RGVIA) säilytettävään Venäjän insinöörihallinnon arkiston fondiin 349 sisältyvät Venäjän keisarikunnan linnoitusten linnoituspiirustukset. Ne ovat suurelta osin paikallisten insinöörikomennuskuntien laatimia ja sotilasinsinöörihallinnon eri aikoina toimineille keskusvirastoille toimittamia. Poikkeuksen muodostavat merivoimien alaiset linnoitukset, joita koskevat aineistot ovat Venäjän merisotalaivaston arkistossa. Venäjän sotahistoriallisessa keskusarkistossa Tykistötoimituskunnan arkisto  muodostaa fondin 5 ja Insinööritoimituskunnan arkisto fondin 826. Venäjän sotahistoriallisen keskusarkiston fondiin 349 sisältyvistä eräistä Vanhan Suomen linnoituksia koskevista piirustuksista on mikrofilmikopiot kansallisarkistossa (luettelo 608:3) sekä Museoviraston rakennushistorian osastolla.

Vanhan Suomen linnoitusten rakentamiseen liittyviä asiakirjoja ja linnoityuspiirustuksia sisältyy myös Pietarissa Venäjän kansalliskirjastossa (RNB) säilytettävään Insinööritoimituskunnan päällikön, kenraali Johann Peter van Suchteleinin kokoelmaan, fondi 993. van Suchtelein toimi jonkin aikaa Viipurin insinöörikomennuskuntaa johtavana kenraalina.

Kirjallisuutta

Venäläiset Suomessa 1809 - 1917. Toim. Kurkinen, Pauli. Historiallinen Arkisto 83, SHS, Helsinki 1985.

Kaijanen, D. "Viipurin linnoitystyöt 1850 - 70- luvulla". Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita 3. Helsinki 1978.

Luntinen, Pertti, Imperial Russian army and navy in Finland 1808 - 1918. Studia Historica 56, SHS, Helsinki 1997.

Venäläiset sotilasasiakirjat (Arkistolaitoksen verkkonäyttely)