Yleiskartat (kokoelma)

Kohteesta Portti
Versio hetkellä 28. marraskuuta 2013 kello 15.46 – tehnyt MNykanen (keskustelu | muokkaukset) (Miten tutkin kokoelman karttoja?)
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Muista myös nämä

Kartat

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto

Pitäjänkartasto

Senaatin kartastot 

Mitä yleiskarttakokoelma sisältää?

Yleiskartat on arkistolaitoksen muodostama karttakokoelma. Kokoelma sisältää eri virastojen laatimia erilaisia karttoja, joita yhdistää se, että ne kuvaavat laajoja alueita. Vanhimmat kartat on laadittu 1600-luvulla, mutta suurin osa kartoista on 1800- ja 1900-luvuilta.

Yleiskarttojen kokoelma käsittää reilut 300 karttaa. Kokoelma on muodostettu kartoista, jotka on kerätty eri tahoilta. Kartat ovat graafisia tai erilaisissa pienissä mittakaavoissa. Suurin osa kartoista kuvaa koko maata, läänejä tai maakuntia. Pieni osa kartoista kuvaa myös yksittäisiä kaupunkeja tai erilaisia teemoja kuten liikenneyhteyksiä. Enemmistö kartoista kuvaa nykyisen Suomen alueita, mutta mukana on myös karttoja muista Pohjoismaista ja Venäjästä.

Karttoja ovat laatineet vuosien saatossa kymmenet eri virastot. Suurin osa kartoista on suomalaisten ja ruotsalaisten laatimia, mutta joukosta löytyy myös muutamia merkittäviä venäläisten tekemiä karttoja kuten Viipurin kuvernementin atlas ja Steinheilin kartasto.

Yleiskarttojen kokoelmaa ei pidä sekoittaa maanmittauslaitoksen yleiskarttasarjaan.

Miten voin hyödyntää yleiskarttoja?

Kokoelman kartat kuvaavat mielenkiintoisesti valtakunnallista ja alueellista kehitystä 1600-luvulta eteenpäin. Erityisesti vanhimmat kartat antavat hyvän kuvan siitä, miten Suomi tunnettiin ja kuvattiin Ruotsin vallan aikana. Karttojen pienimittakaavaisuuden ja yleisluontoisuuden takia ne antavat harvoin kovin hyviä tietoja paikallisesta kehityksestä. Kokoelmassa olevien karttojen monipuolisuus mahdollistaa monien eri alueiden tutkimisen. Vain tutustumalla arkiston materiaaliin Astia-verkkopalvelun ja arkistoluettelon 255:01 avulla on mahdollista kartoittaa kaikki kokoelman hyödyntämismahdollisuudet.

Miten tutkin kokoelman karttoja?

Yleiskarttojen kokoelmaan voi tutustua Kansallisarkiston Rauhankadun toimipisteessä. Suuri osa kartoista on myös tallennettu arkistolaitoksen Digitaaliarkistoon.

Yleiskarttojen kokoelman käyttäminen aloitetaan tutustumalla kokoelman karttoihin Astia-verkkopalvelun ja arkistoluettelon 255:01 avulla. Ennen arkistoon saapumista voi selvittää Astiaa tutkimalla löytyykö kokoelmasta kiinnostavia karttoja. Kokoelman löytää hakusanalla yleiskartat. Hakutulosta voi rajata lisäämällä hakusanoja tai hakuruudun vasemmassa laidassa olevien rajausvaihtoehtojen avulla. Esimerkiksi valitsemalla rajausvaihtoehdoista arkistonmuodostajaksi "yleiskartat kokoelma" rajautuu muihin arkistoihin sisältyvät kartat hakutuloksesta pois. Hakusanana voi käyttää myös paikkakunnan nimeä (esimerkiksi yleiskartat viipur*). Astian hakutuloksissa on mainittu, jos kartasta on digitoitu versio ja kyseistä linkkiä klikkaamalla pääsee tarkastelemaan karttaa digitaalisessa muodossa.

Astian hakutuloksista selviää yksittäisten karttojen kuvaama alue, mutta ei kartan laatimisajankohtaa. Varmin tapa löytää kokoelmasta haluamiansa karttoja on käydä yksi kerrallaan huolellisesti läpi kaikki hakutulokseen sisältyvät kartat. Jos haluaa löytää tietyn aikakauden karttoja, on suunnattava arkistoon, jossa olevasta arkistoluettelosta 255:01 löytyvät tarkemmat karttojen kuvailutiedot.

Kartat on kuvailtu arkistoluetteloon yksityiskohtaisesti. Kuvailusta löytyy kartan nimi, tekijä, laatimisajankohta, mittakaava ja fyysisen muodon tiedot. Kartat ovat arkistoluettelossa niiden arkistoon saapumisjärjestyksessä. Tämä järjestys ei vastaa niiden laatimisajankohtia ja tietyn ajanjakson karttoja etsittäessä on käytävä läpi kaikki luettelon kartat. Kokoelman tehokas hyödyntäminen vaatii koko luettelon selaamista, mutta yksityiskohtaisen kuvailun avulla tutkija löytää varmasti etsimänsä kartan.


Palaa sivun alkuun


Siirry Astia-verkkopalveluun

Siirry Digitaaliarkistoon


Paluu Portin etusivulle