Huvudsida

Från Portti_sv
Hoppa till: navigering, sök

Välkommen till Arkivens Portti!

Arkivens Portti är en infowebbplats som utvecklas och upprätthålls av arkivverket. Med hjälp av Porttis informationssidor får man råd och tips om hur både handlingarna i pappersformat och de digitaliserade handlingarna kan användas.

Välj ett sätt att söka information

På Porttis informationssidor kan man söka information antingen enligt ett tema eller enligt ämne.

Sök enligt tema

Med hjälp av sökningen enligt tema kan man bekanta sig med materialen genom ett gemensamt tema. Sökningen enligt tema är en ny tjänst, som arkivverket kommer att fortsätta utveckla. Denna sökform presenterar arkiv inom ramen för ett särkilt tema och nämner också centrala informationskällor som inte förvaras på arkivverkets enheter.

SÖK ENLIGT TEMA

Sök enligt ämne

Ämnessökningen ger en lista över alla informationssidor som ingår i Portti. Denna sökform lämpar sig särskilt väl för dem som redan vet vilket arkivmaterial de söker information om, men naturligtvis går det också bra att bekanta sig med nya arkivmaterial med hjälp av listan.

SÖK ENLIGT ÄMNE

Ge kommentarer och delta

Portti är en tjänst som skapas av arkivverket och av dess kunder tillsammans. Ifall du har kunskap rörande ett ämne eller arkiv och är villig att hjälpa, ta kontakt! Vi tar också gärna emot kommentarer om eventuella brister och fel i Porttis innehåll och andra tankar som sidorna väcker. Noggrannare information om hur du som användare kan påverka Portti finns här på finska.

Det lättaste sättet är att ta kontakt per e-post via adressen kirjaamo@arkisto.fi. Välkommen med och påverka Porttis innehåll!

Digitalarkivet utvidgas ständigt. Här är en lista över alla digitaliserade arkiv, vilken eventuellt kan vara mera omfattande än Porttis register.