Venäjältä hankitut mikrofilmit

Kohteesta VTK
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Johdanto

Vuodesta 2006 lähtien Kansallisarkiston Venäjän mikrofilmaushanke on hankkinut Venäjän arkistoista Suomen historiaa ja suomalaisia koskevia aineistoja. Hankkeen tavoitteena on mikrofilmien ja arkistoasiakirjojen digitaalisten kopioiden hankkiminen Venäjän sekä Neuvostoliittoon kuuluneiden maiden arkistoissa säilytettävistä suomalaiselle historiantutkimukselle merkittävistä asiakirjoista.

Aineisto hankitaan Kansallisarkiston ja Venäjän federaation arkistoviraston (Rosarhiv) välisen runkosopimuksen ja Rosarhivin alaisten arkistojen välisten kopiointi- tai vaihtosopimusten puitteissa. Sen lisäksi on solmittu erillinen yhteistyömuistio Venäjän Historiallisen Seuran kanssa. Viimeksi mainittu on tärkeä myös siltä osalta, että sen avulla osoitetaan molemminpuolista kiinnostusta Venäjän ja Suomen kansojen yhteisen historian tutkimista ja säilyttämistä kohtaan ja avataan ovet yhteistyöhön muille kiinnostuneille osapuolille. Suomi-Venäjä-seura ja Mikael Agricola -seura ovat myös liittyneet tähän memorandumiin.

Vuonna 2013 Kansallisarkiston Vakka-arkistotietokantaan luotiin uusi arkistomuodostajaluokituksen alaryhmä – Venäläiset kopiokokoelmat. Aineiston perusteelliset luettelot tehdään Kansallisarkistossa kahdella kielellä. Vakka-arkistotietokantaan syötetyt tiedot ovat suppeampia tietokannan teknisten ominaisuuksien takia. Siksi mikrofilmisaliin (Rauhankatu, 17) tulostetaan perinteiset paperiversiot, joissa on kopiointi kielletty -merkki.

Venäjältä saatu aineisto on näyttörajoitettua ja katseltavissa vain Arkistolaitoksen tutkijasaleissa Digitaaliarkiston sisäverkon kautta ilman kirjautumista. Se ei rajoita tutkijoita tai historiasta kiinnostuneita tulla tutkimaan aineistoja vain Kansallisarkistossa. Rauhankadun lisäksi aineistoja on mahdollista tutkia seitsemässä maakunta-arkistossa.

Mikäli digitaalisia kuvia haluaa käyttää julkaisuissa tai tilata kopioita on itsenäisesti otettava yhteys venäläiseen arkistoon venäjän tai englannin kielellä.

Venäläisten arkistojen aineistoa on hankittu yli 900 000 otosta.

Venäjän valtion historiallinen arkisto, RGIA

Mikrofilmeillä saatu aineisto on digitoitu 2014. Aineisto täydentää 1950-luvuilla Neuvostoliistosta saatuja mikrofilmattuja Suomen historiaa koskevia aineistoja (Mikrofilmit - ns. NL-filmit ovat nykyään kaikkien käytettävissä mikrofilmisalissa Helsingissä Rauhankadulla). Mikrofilmit antavat tietoa esim. valtiosihteerinviraston toiminnasta, Suuriruhtinaskunnan verotuksista, Aleksanterin teatterin, Helsingin kaupungin ja Suomen pankin historiasta.

Aineisto on saatavilla seuraavista arkistokokoelmista eli fondeista:

- Fondi 18, Finanssiministeriön teollisuus- ja kotimaankaupandepartementti
- Fondi 19, Finanssiministeriön ulkomaankaupan departementti
- Fondi 20, Finanssiministeriön kauppa- ja teollisuusdepartementti
- Fondi 21, Finanssiministeriön tullimaksujen departementti
- Fondi 23, Kauppa- ja teollisuusministeriö
- Fondi 25, Kauppa- ja teollisuusministeriön opetusosasto
- Fondi 37, Kauppa- ja teollisuusministeriön vuoridepartementti
- Fondi 40, Kauppa- ja teollisuusministeriö, alamaiset esittelyt
- Fondi 95, Kauppa- ja teollisuusministeriön kauppamerenkulku- ja kauppasatamaosastot
- Fondi 229, Kulkulaitostenministerin kanslia
- Fondi 268, Finanssiministeriön rautatieasiain departementti
- Fondi 269, Kulkulaitostenministeriön päätarkastaja ja erikoistarkastajat
- Fondi 379, Finanssiministeriö, valtionomaisuuden departementti
- Fondi 381, Maanviljelysministerin kanslia
- Fondi 396, Maanviljelysministeriön valtion maaomaisuuden departementti
- Fondi 398, Maanviljelysministeriön maanviljelysdepartementti
- Fondi 469, Keisarillinen hoviministeriö, Hänen Keisarillisen Majesteettinsa hovikonttori
- Fondi 501, Helsingin Venäläinen valtiollinen Aleksanterin teatteri
- Fondi 540, Keisarillinen hoviministeriö, Keisarinna Maria Aleksandrovnan kanslia
- Fondi 560, Finanssiministeriö, ministerin yleinen kanslia
- Fondi 565, Finanssiministeriön valtakunnanrahaston departementti
- Fondi 571, Finanssiministeriön verokanto- ja maksudepartementti
- Fondi 574, Finanssiministeriön verovapaiden maksujen departementti
- Fondi 583, Finanssiministeriö, luottoasiain erikoiskanslia
- Fondi 588, Finanssiministeriön Valtionpankin Petrogradin konttori
- Fondi 612, Toinen venäläinen vakuutusyhtiö
- Fondi 660, kreivi A.A. Zakrevskin arkisto
- Fondi 1152, Valtakunnanneuvoston talousdepartementti
- Fondi 1153, Valtakunnanneuvoston teollisuuden, tieteen ja kaupan departementti
- Fondi 1162, Valtakunnanneuvosto, valtakunnankanslia
- Fondi 1276, Ministerineuvosto
- Fondi 1284, Sisäasiainministeriön yleisten asiain departementti
- Fondi 1287, Sisäasiainministeriön talousosasto
- Fondi 1289, Sisäasiainministeriön posti- ja lennätinlaitoksen päähallitus
- Fondi 1290, Sisäasiainministeriön tilastollinen päätoimisto
- Fondi 1361, Suomen suuriruhtinaskunnan valtiosihteerinvirasto
- Fondi 1409, Keisarillinen kanslia
- Fondi 1538, kreivi I.M. Obolenskin arkisto
- Fondi 1624, professori P.I. Georgievskin arkisto

Venäjän valtion vanhojen asiakirjojen arkisto, RGADA

RGADA:n aineisto täydentää Kansallisarkiston Vanhan Suomen arkistokokoelmaa.

Aineisto on luetteloitu ja digitoitu.
Suomen historiaa ja suomalaisia koskevat aineistot ovat seuraavista arkistokokonaisuuksista:

- Fondi 615, Paikallisten viranomaisten kiinnekirjat 1600–1800 luvuilta (rajavuodet 1597 – 1782)
- Fondi 718, Viipurin raatihuone (v. 1741)
- Fondi 1022, Viipurin provinssikanslia (rajavuodet 1740 – 1743)
- Fondi 1023, Viipurin kamarikonttori, tilikonttori, muonakonttori (rajavuodet 1729 –1741)

Venäjän valtion sotahistoriallinen arkisto, RGVIA

Venäjän valtion sotahistoriallisesta arkistosta mikrofilmattuna saatiin Nikolai Bobrikovin fondi (59), noin 2000 otosta monille tuntematonta aineistoa, jossa käsitellään mm. Suomen uutta asevelvollisuuslakiehdotusta, venäjän kielen käyttöönotosta Suomen virastoissa sekä hallituksenvastaista toimintaa Suomessa. Mukana on Nikolai Bobrikovin ja hänen perheenjäsenten henkilökohtainen kirjeenvaihto.

Tämän lisäksi RGVIA:sta on saatu täydennyksiä Kansallisarkiston omiin aineistoihin, esim. Yleisesikunnan päähallinnon ja Suomenmaalaisen sotilaspiirin esikunnan asiakirjat.

Aineisto on luetteloitu ja osittain digitoitu. Suomen- ja venäjänkieliset luettelot löytyvät Kansallisarkiston mikrofilmisalista. Mikrofimien digitointi jatkuu vuonna 2017.
Aineisto on tullut seuraavista arkistokokonaisuuksista:

- Fondi 59, opis 1, N.I. Bobrikov
- Fondi 106, opis 1, Kreivi V.P. Musin-Pushkin
- Fondi 299, opis 1, Suomenmaalaisen sotilaspiirin sotilaslääkintätarkastaja
- Fondi 827, opis 5, Insinööridepartementti
- Fondi 1019, opis 1, Suomeen sijoitetut joukot
- Fondi 1098, opis 1, Sortavalan piirin kutsuntapäällikön virasto
- Fondi 1338, opis 1, Suomenmaalaisen sotilaspiirin esikunta
- Fondi 2000, opis 1, Yleisesikunnan päähallinto


- Fondi 14968, opis 1, Länsi-Suomen sotajoukkojen esikunta
- Fondi 16102, opis 2, Hangon linnoitus

Venäjän valtionarkisto, GARF

Venäjän valtionarkistosta saatiin täydennyksiä Kansallisarkistossa säilytettäviin mm. kenraalikuvernöörikanslian ja Suomenmaalaisen santarmihallinnon kokoelmiin.

Aineisto on luetteloitu. Suomen- ja venäjänkieliset luettelot löytyvät Kansallisarkiston mikrofilmisalista. Mikrofilmit digitoitiin 2016-2017.


- Fondi 102, Sisäasiainministeriön poliisidepartementti
- Fondi 494, Suomenmaalainen santarmihallinto
- Fondi 495, Suomenmaalaisten rautateiden santarmipoliisihallinto. Helsinki.
- Fondi 499, opikset 1,2,3 Suomen kenraalikuvernöörin kanslia
- Fondi 512, Helsingin saattovartiokomennuskunta
- Fondi 514, Viipurin linnoituksen santarmikomennuskunta
- Fondi 543, Katariinan palatsin käsikirjoitusten kokoelma
- Fondi 547, Suomen kenraalikuvernööri Friedrich Wilhelm von Bergin henkilöarkisto
- Fondi 564, A.F. Koni
- Fondi 582, A.D.Protopopov
- Fondi 601, Keisari Nikolai II
- Fondi 623, A.A. Vyrubova
- Fondi 640, Keisarinna Aleksandra Feodorovna
- Fondi 642, Keisarinna Maria Feodorovna
- Fondi 643, Suuriruhtinatar Olga Aleksandrovna Romanova
- Fondi 827, N.P. Karabtshevski
- Fondi 1463, opikset 1,2,3 Yksityishenkilöiden asiakirjojen kokoelma
- Fondi 10098, Ahtyrin husaarien seura
- Fondi R-17, Pohjoisen alueen väliaikaisen hallituksen ulkoasiainosasto. Arkangeli
- Fondi Р-5784, Toiminnan keskus. Poliittinen järjestö Pariisissa.
- Fondi Р-5826, Venäjän Yleissotilaallinen liitto, ROVS. Sremski Karlovci. Pariisi.
- Fondi Р-5856, P.N. Milykov
- Fondi P-9526, opikset 1, 6 Neuvostoliiton Kansankomissaarien Neuvoston – Neuvostoliiton Ministerineuvoston paluumuuttoasioiden valtuutetun hallinto. Ulkomaantoiminnasta vastaava osasto.

Venäjän valtion sota-arkisto, RGVA

Venäjän valtion sota-arkistosta on saatu sekä mikrofilmeinä että digitaalisessa muodossa iso kokonaisuus - Talvisodan kokoelma (yhteensä yli 2000 aktia). Aineisto on luetteloitu Vakkaan. Suomen- ja venäjänkieliset laajemmat paperiluettelot löytyvät Kansallisarkiston mikrofilmisalista. Digimuodossa saatu aineisto on siirretty Digitaaliarkistoon.

Tällä hetkellä Digitaaliarkiston kautta on saatavilla arkistoaineistoja luetteloista (opis) 1-15.
- Fondi 34980 Talvisodan kokoelma (30.11.1939 – 13.3.1940)

Mikrofilmeinä (negatiivit) on saatu ja digitoitu:

Fondi 461/P (ven. 461/П). Vapautettujen internoitujen henkilöasiakirjojen ja henkilökorttien kokoelma. 1948 – 1949 (ven. Коллекция личных и учетных дел на освобожденных интернированных)
- Sotavankien ja internoitujen henkilöasiakirjat ja henkilökortit.

Fondi 461/P mainitaan Venäjän arkistoviraston federaalisten arkistojen rassekretoitujen asiakirjojen 5. julkaisuluettelossa vuodelta 2004.

Fondi 461 Sodan jälkeen tuomittujen internoitujen henkilöasiakirjat ja henkilökortit. (ven. Личные и учетные дела интернированных, осужденных после войны)
- Suomalaisten sotavankien henkilökortit. Kortisto. 1939-1940.
- Sotavankikortit. Kortisto. 1941-1947.
- Suomalaisten sotavankien kuulustelupöytäkirjat. 1939-1940.

Fondi 465 Leireillä kuolleiden sotavankien kortit. 1941-1944 (ven. Учетные карточки умерших военнопленных)

Fondi 473 Vankivaihdossa vapautettuja suomalaisia. Sotavankien henkilömapit.1941-1944 (ven. Финны, переданные в порядке обмена. Личные дела военнопленных)
asiakirjavihkot: 1-1980.

Digitaalimuodossa saatuja:

Venäjän valtion sota-arkiston aakkosellinen sotavankikortisto. Suomalaisten sotavankikortit. 1939-1940
837 sotavankikorttia
Aineisto on käytettävissä Digitaaliarkiston sisäverkon kautta vasta kun Kansallinen sotavankiprojekti toteuttaa kansallisen sotavankitietokannan. Lisää tietoa projektista linkistä

Fondi 25888 Leningradin sotilaspiirin hallinto, luettelo 15, akti 569

Venäjän valtion sosiaalipoliittisen historian arkisto, RGASPI

Venäjän valtiollinen sosiaalipoliittisen historian arkisto sisältää muun muassa Neuvostoliiton kommunistisen puolueen korkeimpien elinten, keskuskomitean ja politbyroon asiakirjat. Kansallisarkiston päärakennuksen mikrofilmisalissa on mikrofilmeillä käytettävissä yli 300 mikrofilmirullaa eli noin 300 000 otosta Suomen kommunistisen puolueen aineistoa.

Digitaalimuodossa saatiin myös eräiden vaikuttajien henkilöarkistot. Hyvin tarkasti luetteloitiin Suomen kommunistisen puolueen jäsenten henkilöasiakirjat (Fondi 495, opis 269). Vakka-arkistotietokannassa on 2521 Suomeen historiaan kuuluvien eri puolueiden edustajien, kirjailijoiden, toimihenkilöiden ja perheenjäsenen nimiä. Aineisto on monipuolinen - tarkkailuraporteista, lehtileikkeistä, sähkeistä, selostuksiin ja suomenkielisiin henkilökirjeisiin.

Sota-aiheinen arkistokokonaisuus - Partisaaniliikkeen pääesikunnan johto ja operatiiviset osastot ( Fondi 69, opis 1)sisältää Karjalan rintaman partisaaniliikkeen pääesikunnan aineistoja, partisaaniosastoja koskevat tiedot ja sotapäiväkirjat. Mukana on erilaisia luetteloita mm. Karjalan rintaman partisaaniosastojen, harhautusjoukkojen taistelu- ja määrävahvuudesta.


Vuosien 2013-2018 aikana digimuodossa saatu aineisto on luetteloitu ja siirretty Digitaaliarkistoon.


- Fondi 17, opis 3 RKP (b):n ja VKP(b):n keskuskomitean politbyroon VII-XVIII kokousten pöytäkirjat (rajavuodet 1919 – 1952).

- Fondi 17, opis 84 Venäjän kommunistisen puolueen sihteeristön toimisto.

- Fondi 17, opis 98 Veljespuolueiden entisten jäsenten siirtoa käsittelevä NKP:n komissio.

- Fondi 17, opis 125 VKP(b):n keskuskomitean propaganda- ja agitaatiohallinto (rajavuodet 1938-1948). 1 akti.

- Fondi 17, opis 128 Kansainvälisen tiedotuksen osasto (rajavuodet 1943-1952).

- Fondi 17, opis 137 Ulkopoliittinen komissio (rajavuodet 1949-1953).

- Fondi 17, opis 163 Venäjän ja Neuvostoliiton kommunistisen puolueen politbyroon kokouspöytäkirjat (päätösten alkuperäiskappaleet, materiaaleja, joidenkin kokousten pikakirjoitteet), 1926–1952.


- Fondi 69, opis 1 Partisaaniliikkeen pääesikunnan johto ja operatiiviset osastot (rajavuodet 1941 –1944).

- Fondi 77, opis 3 A.A. Zhdanov. Tekijän asiakirjat (rajavuodet 1921 – 1948).

- Fondi 82, opis 2 V.M. Molotov (1907 – 1996).


- Fondi 134, opis 1 A.M. Kollontai (1872–1952). Elämänkerrallisia ja Kollontain omia asiakirjoja.

- Fondi 134, opis 4 A.M. Kollontai (1872–1952). A.M. Kollontain päiväkirjamerkintöjä ja kirjeenvaihtoa sukulaisten ja tuttavien kanssa henkilökohtaisista asioista.


- Fondi 324, opis 1 G.J. Zinovjev.


- Fondi 458, opis 9, Amerikkalaisten ja englantilaisten vaikuttajien asiakirjoja (rajavuodet 1823–1910), aktit 14, 26, 395.


- Fondi 495, opis 15 Kominternin toimeenpanevan komitean (IKKI) sihteeri Wilhelm Florinin sihteeristö (rajavuodet 1923 – 1945).

- Fondi 495, opis 25 Kominternin toimeenpanevan komitean (IKKI) organisaatio-osasto (rajavuodet 1918 – 1936).

- Fondi 495, opis 30 Kominternin toimeenpanevan komitean (IKKI) propaganda- ja agitaatio-osasto (rajavuodet 1919 – 1940).

- Fondi 495, opis 61 Puolalais-balttilainen maasihteeristö (rajavuodet 1920 – 1935).

- Fondi 495, opis 72 Anglo-amerikkalainen maasihteeristö (rajavuodet 1921 – 1937).

- Fondi 495, opis 98 Kanadan kommunistinen puolue (rajavuodet 1920 – 1943).

- Fondi 495, opis 269 Suomen kommunistisen puolueen jäsenten henkilöasiakirjat -1858 mappia ml. yhteiset mapit.


- Fondi 515 Amerikan kommunistinen puolue. Amerikan kommunistisen puolueen suomalaisen jaoston asiakirjoja. 19 aktia.


- Fondi 516, opis 1 Suomen kommunistinen puolue (rajavuodet 1899–1933).

- Fondi 516, opis 2 Suomen kommunistinen puolue (rajavuodet 1918–1942).

- Fondi 516, opis 3 Suomen kommunistinen puolue (rajavuodet 1918–1927) - mikrofilmeinä, ei digitoitu.

- Fondi 518, opis 1 Toivo Antikainen (rajavuodet 1918–1941).


- Fondi 522, opis 1 Otto-Wille Kuusinen. Biograafiset aineistot (rajavuodet 1906–1940).

- Fondi 522, opis 2 Otto-Wille Kuusinen. Tekijän asiakirjat. (rajavuodet 1906–1964).

- Fondi 522, opis 3 Otto-Wille Kuusinen. Tekijän asiakirjat. (rajavuodet 1956–1964).

- Fondi 525, opis 1 Yrjö Sirola (rajavuodet 1907–1936)


- Fondi 529, opis 23 Lännin vähemmistökansallisuuksien kommunistinen yliopisto. Leningradin osasto. Sihteeristö. (rajavuodet 1921–1936). 15 aktia. - ei siirretty

- Fondi 529, opis 24 Lännin vähemmistökansallisuuksien kommunistinen yliopisto. Leningradin osasto. Opetusosasto. (rajavuodet 1920–193).

- Fondi 529, opis 33 Lännin vähemmistökansallisuuksien kommunistinen yliopisto. Leningradin osasto. Yleiset materiaalit (1922–1936).


- Fondi 539, opis 4 Maasihteeristöjen, järjestelyosaston ja Kansainvälisen vallankumoustaistelijoiden apujärjestön toimenpanevan komitean poliittisen emigraationasiain osaston, kanslian ja kommunistisen puolueen asiakirjat (rajavuodet 1923-1941). 1 akti.

- Fondi 545, opis 6 Internationaalisten prikaatien komentajien ja taistelijoiden nimilistat, henkilöasiakirjat ja muut asiakirjat (rajavuodet 1936-1951).

- Fondi 558, opis 11 Josif Stalin (rajavuodet 1888–1975)


Ei siirretty

- Fondi 531, opis 1 Kansainvälisen Lenin-koulun sektorien ja maaosastojen käskyt, kirjeenvaihto ja asiakirjat. (rajavuodet 1925–1938). 18 aktia.
- Fondi 531, opis 2 Kansainvälisen Lenin-koulun puolueellisten järjestöjen asiakirjat (rajavuodet 1926–1937). 7 aktia.
- Fondi 531, opis 9 Kansainvälisen Lenin-koulun suomalaisen R-sektorin oppimateriaalit (rajavuodet 1929–1937). 7 aktia.Venäjän valtion merisotalaivaston arkisto, RGAVMF

Laaja kokonaisuus on saatu Venäjän valtion merisotalaivaston arkistosta. Digitaalimuodossa saatu aineisto koskee esimerkiksi Suomenlinnan rakennus- ja korjaustöitä, kaleeri- ja venetelakoita, sota-alusten sijaintia talven aikana (1846-1849). Se sisältää kirjeenvaihdot Suomenlinnan sataman toiminnan järjestelyistä, Suomenlinnan rakennuspiirustusten ja sataman laivojen luetteloita, tiedot laivojen kunnosta (1838-1839). Erikoisuutena tässä on Pietari Suuren kirje amiraliteettineuvos A.Kikinille Riilahden taistelun voitosta ja Nils Ehrenskiöldin vangitsemisesta. Helmenä näiden joukossa on Venäjän linnoitusten värillinen atlas, joka sisältää kaikkien Suomen linnoitusten ja linnakkeiden piirustukset ja kuvaukset tilastotietoineen vuosilta 1825 ja 1850.

Vuosina 2015 - 2016 kartoitettiin ja digitoitiin A. Menschikoffin fondista (fondi 19) aineistoja, jotka koskevat Suomen kenraalikuvernööri A.Menschikoffin kirjeenvaihtoa suomalaisten virkamiesten kanssa (esim. Magnus Alopaeus, Alexander Armfelt, Alexander Wulffert, Lars Gabriel von Haartman, Gustaf Ladau, Alexander Thesleff, R.H.Rehbinder, Casimir von Kothen, baron Nicolay, G. Enckell, F. Essen) ja Suomen asioita.

Digimuodossa saatu aineisto on luetteloitu. Suomen- ja venäjänkieliset luettelot löytyvät Kansallisarkiston mikrofilmisalista. Suurin osaa aineistosta on siirretty Digitaaliarkistoon (esimerkiksi Viaporia koskevat kartat ja piirustukset).


- fondi 3 L, luettelo 23 Piirustukset ja piirrokset
- fondi 19, luettelot 1,2,3 amiraali A.S. Menschikoff (Menschikoff (Menšikov), Alexander Sergejevitsch)
- fondi 84, luettelo 2 Meriministeriön rakennushallinto
- fondi 130, luettelo 1 Meriministeriön lääkintätoimituskunta
- fondi 131, luettelo 1 Amiraliteettikollegion toimeenpanevatoimituskunta. Pietari.
- fondi 139, luettelo 1 Pietari Suuren kanavan korjaustöistä vastaavan kanslia
- fondi 157, luettelo 1 Meriministeriön komissariaatin departementti
- fondi 158, luettelot 1, 2 Meriministeriön laivanrakennusdepartementti
- fondi 161, luettelot 1,2 Meriministeriön laivanrakennus- ja diskonttokomitea
- fondi 167, luettelo 1 Alamaisten esittelyt koskien laivastoa ja merivirastoa
- fondi 170, luettelot 1, 3 Meriministerin kanslia
- fondi 176, luettelo 1 Amiraliteetin kanslia
- fondi 203, luettelo 1 Merivoimien ministeriön laivaston sotakanslia
- fondi 205, luettelo 1 Merivoimien pääesikunnan päällikön kanslia. Pietari
- fondi 212, luettelot 1, 8, 9 Valtiollinen amiraliteettikollegio
- fondi 215, luettelo 1 Meriministeriön amiraliteettidepartementti
- fondi 223, luettelo 1 Amiraliteettineuvostosta Pietari Suuren käsikirjoitusten ja muiden saapuneiden asiakirjojen kokoelma
- fondi 224, luettelo 1 Suuriruhtinas Konstantin Nikolajevitsh, kenraaliamiraali
- fondi 233, luettelo 1 Kenraaliamiraali F.M. Apraksinin kanslia
- fondi 249, luettelo 1 Laivastoa ja merivirastoa koskevat määräykset (kokoelma)
- fondi 283, luettelo 2 Meriministeriön tarkastusdepartementti
- fondi 315, luettelo 1 Venäläisen laivaston historiaa koskevat aineistot (kokoelma)
- fondi 326, luettelo 2 Rakennuspiirustusten kokoelma
- fondi 407, luettelo 1 Meriministeriön merisotalaivaston päähallinto. Petrograd
- fondi 409, luettelo 1 Merirakennushallinto. Moskova
- fondi 410, luettelot 1, 2, 3 Meriministeriön kanslia. Petrograd
- fondi 417, luettelot 1, 2, 5 Merivoimien pääesikunta. Petrograd
- fondi 418, luettelo 1 Merivoimien yleisesikunta. Petrograd
- fondi 421, luettelot 1, 5 Meriministeriön meriteknillinen komitea. Pietari
- fondi 427, luettelo 3 Meriministeriön laivanrakennus- ja huoltopäähallinto. Pietari.
- fondi 716, luettelot 1, 2 Yleisesikunnan päällikön merivoimien esikunta, Stavka (1914-1917)
- fondi 1331, luettelo 1 Merisotalaivaston karttakeskustuotannon arkiston kuvastot, kartat ja pohjapiirrokset
- fondi 1343, luettelo 3 Insinöörien päällikön ja Suomenlinnan linnoituksen rakennuttajan hallinto (?-1918)
- fondi p-342, luettelo 1 Merivoimien yleisesikunta. Petrograd. Moskova

Venäjän Kaukoidän historiallinen valtionarkisto, RGIADV

Arkistoasiakirjat koskevat suomalaisten siirtolaisten elämää ja toimintaa Venäjän Kaukoidän alueella 1853 – 1916. Vuonna 2016 saadut aineistot kertovat sekä valaanpyynnistä että kauppiaan Otto Lindholmin, kipparin Fridolf Höökin, käskynhaltija Harald Furuhjelmin sekä sotakuvernööri Johan Furuhjelmin elämän vaiheista Nahodkassa ja Vladivostokissa.

Aineisto on siirretty Digitaaliarkistoon:
Fondi 1, Primorjen aluehallinto
Fondi 28, opis/luettelo 1 Vladivostokin kaupunkihallitus
Fondi 77 Vladivostokin sotakuvernöörin kanslia, 1878-1889
Fondi 87, opis 1 Primorskin alueen sotakuvernöörin kanslia,1843-1917
Fondi 131, Tsemuhinin volostihallinto
Fondi 488, Vladivostokin joukkojen päällikkö, meri- ja siviiliosastojen johtaja
Fondi 521, Etelä-Ussurijskin alueen poliisihallinto. Nikolsk-Ussurijsk
Fondi 701, Itä-Siperian päähallinto. Irkutsk
Fondi 702, Priamurjen kenraalikuvernöörin kanslia. Habarovsk

Pietarin valtiollinen elokuva-, valokuva- ja äänitearkisto, TsGAKFFD SPb

Digitaaliarkistossa on noin 100 valokuvaa(suomalaiset sotavangit, sotatapahtumat 1939-1944).

Tiedot suomen ja venäjän kielellä löytyvät arkistotietokannasta.


Leningradin alueen valtiollinen arkisto Viipurissa, LOGAV

Vuonna 2017 on saatu 49 aktia seuraavasta arkistokokonaisuudesta: Fondi 387, Pietarin hengellisen konsistorin Viipurin hengellinen hallitus. Luettelo 3 Suomen hengellinen hallitus. Metrikkakirjoja 1794–1885.

Aineistot siirretään Digitaaliarkistoon vuoden 2018 aikana.

Fondi 387 Suomen hengellinen hallitus / Finljandskoje duhovnoje pravlenije, luettelo 3, metrikkakirjoja 1794-1885, aktit 1-49
- Ilomantsin pyhän profeetta Elian kirkko (Ильинская церковь Иломанского погоста): 1816.
- Kyyrölän Kristuksen temppeliintuomisen kirkko (Церковь Сретения Господня в селе Сретенском (Красном): 1804–1809, 1814, 1816-1817, 1819, 1823, 1832, 1839, 1846-1847, 1851, 1861, 1863-1865, 1867, 1869, 1871-1873, 1876-1878, 1881-1883.
- Lintulan tehtaan Pyhän Nikolaoksen kirkko (Церковь Николая Чудотворца при Линдоловском железном заводе): 1804–1809, 1814, 1816-1817, 1819, 1823.
- Siestarjoen Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin kirkko (Сестрорецкая Петропавловская церковь): 1814, 1816-1817, 1819, 1823, 1832, 1839, 1846-1847, 1851, 1861, 1863.
- Salmin Pyhän Nikolaoksen kirkko (Салминская Николаевская церковь): 1804–1809, 1816-1817, 1823, 1832, 1843, 1846, 1848-1849.
- Taavetin linnoituksen kirkko (Церковь Преподобного Давида Солунского Давыдовской крепости): 1804, 1808-1809, 1814, 1816, 1819, 1823.
- Uudenkirkon kirkko (Новокирхская церковь Иннокентия Иркутского): 1881–1883.
- Viipurin tuomiokirkko (Спасо-Преображенский собор г. Выборга): 1794, 1804-1809, 1814, 1816, 1817, 1819, 1823, 1832, 1839, 1846, 1861, 1863-1865, 1867.
- Viipurin sotilassairaalan Pietarin-Paavalin kirkko (Выборгская госпитальная Петропавловская церковь): 1816.
- Tiurulan Kristuksen taivaaseenastumisen kirkko (Тивральская Вознесенская церковь): 1804-1808, 1814, 1816, 1817, 1819, 1823, 1832, 1843, 1846, 1848, 1849, 1851, 1861, 1863-1865, 1867.
- Sortavalan Pyhän Nikolaoksen kirkko (Сердобольская Николаевская церквь): 1794, 1851.
- Sortavalan Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin kirkko (Сердобольская Петропавловская церковь): 1861,1863-1865,1867, 1869, 1873, 1874, 1876.
- Haminan Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin kirkko (Фридрихгамская Петропавловская церковь): 1861, 1863-1865, 1867.


Vuonna 2018 on saatu 35 otosta koskien arkkitehtien Uno Ullbergin ja Clas Axel Gyldénin elämää sekä 1759 otosta koskien Viaporin historiaa.

Digitaaliarkistoon siirretyt asiakirjat, jotka koskevat Uno Ullbergin ja Clas Gyldenin aineistoa LOGAV:ssa:

F. 1. Op. 8. D. 3959. L. 2ob–2а, 4. Uno Ullbergin kunniaportin piirustukset, valokuvia. Alkuperäiskappale. 1919.
F. 1. Op. 21. D. 362. L. 30ob–31 (aukeama) Henkikirja, Viipuri 1917 (mainittu Uno Ullbergin asuinosoite, perhe, perheen verot). Alkuperäiskappale. 1917.
F. 67. Op. 1. D. 2. L. 156–157 Uno Ullbergin esitelmä Viipurin kaupunginvaltuustossa koskien uusia alueita. Alkuperäiskappale. 1914.
F. 68. Op. 2. D. 15. L. 1–1ob, 19, 20. Uno Ullbergin hakemus kaupunginarkkitehdiksi 1932 (mukana ansioluettelo ja allekirjoitus). Alkuperäiskappale. 1930.
F. 68. Op. 1. D.137. L.1-3 Asemakaavatoimikunnan vuosikertomus 1930.
F. 68. Op. 1. D. 139. L. 1 Kaupungin julkisivulautakunnan vuosikertomus 1930, mukana Uno Ullberg. Katkelma. 1930.
F. 70. Op. 1. D. 51. L. 279 Maistraatin kokouspöytäkirja 27.6.1907 koskien osakeyhtiö Kulman rakennuksen rakentamista. 1907.
F. 74. Op. 2. D. 70. L. 84–84ob. Viipurin kaupungin asemakaavatoimikunnan ja sen alaisten virastojen vuosikertomus 1919.
F. 80. Op. 1. D. 1. L. 1– 1ob, 2 – 2ob Suunnittelutoimiston ja kaupunginarkkitehdin vuosikertomus 1918. Ullbergin allekirjoitus. Alkuperäiskappale. 1918.
F. 80. Op. 1. D. 50. L. 1–2ob Rakennustoimikunnan kokouksen pöytäkirja koskien uuden talon rakentamista kaupungissa. 1910.
F. 530. Op. 1. D. 140. L. 4 Matilda Tony Charlotta Gyldenin syntymätodistus. 1877.
F. 530 . Op. 1. D. 140. L. 18 Eva Maria Gyldenin syntymätodistus. 1883.
F. 530. Op. 1. D. 908a. L. 1 Uno Ullbergin synnyintodistus. Alkuperäiskappale. 1879.


Luettelot
F. 1, luettelo 1, niteet 1-3 Viipurin lääninhallitus. Läänin hallinto- ja poliisiasiakirjat.
F. 1, luettelo 2 Viipurin lääninhallitus. Läänin taloudellinen tilanne.
F. 1, luettelo 3 Viipurin lääninhallitus. Läänin tilanne ensimmäisen maailmansodan aikaan ja sota-aikana.
F. 1, luettelo 4, niteet 1-2 Viipurin lääninhallitus. Vallankumouksellinen liikehdintä läänissä.

F. 1, luettelo 5 Viipurin lääninhallitus. Oleskeluluvat, muutot, kansalaisuuden vaihtaminen, ulkomaalaiset ja heidän omaisuutensa. Lähtevien asiakirjojen luonnokset, saapuvat asiakirjat.
F. 1, luettelo 6 Viipurin lääninhallitus. Suomenmaalainen santarmihallinto, Etsivän keskuspoliisin alaosastot.
F. 1, luettelo 7 Viipurin lääninhallitus. Etsivän keskuspoliisin alaosastot.

F. 1, luettelo 8, osat 1-2 Viipurin lääninhallitus. Läänin hallinto ja poliisitoimi.
F. 1, luettelo 9 Viipurin lääninhallitus. Hallinnollis-taloudellinen työ.
F. 1, luettelo 10 Viipurin lääninhallitus. Vallankumousliikehdintä läänissä ja taistelu sitä vastaan.
F. 1, luettelo 11 Viipurin lääninhallitus. Suomen ja Neuvostoliiton rajakysymykset.

F. 1, luettelo 12 Viipurin lääninhallitus. Kansalaisuuden vaihto.
F. 1, luettelo 13 Viipurin lääninhallitus. Sukunimien vaihdot.
F. 1, luettelo 14 Viipurin lääninhallitus. Matkustusluvat Neuvostoliittoon ja muihin maihin Suomen ja ulkomaiden kansalaisille. 1915 – 1943
F. 1, luettelo 15 Viipurin lääninhallitus. Rajavyöhykeluvat Suomen, ulkomaiden ja entisille Venäjän kansalaisille.

F. 1, luettelo 16 Viipurin lääninhallitus. Maahan- ja maastamuutto. 1902 – 1944 гг.
F. 1, luettelo 17 Viipurin lääninhallitus. Henkilöstö.
F. 1, luettelo 18 Viipurin lääninhallitus. Rajavyöhykeluvat, matkustusluvat Neuvostoliittoon ja muihin maihin Suomen, ulkomaiden ja entisille Venäjän kansalaisille. 1918 – 1938
F. 1, luettelo 19 Viipurin lääninhallitus. Tuhottujen asiakirjojen näytteet. 1810, 1842 – 1878, 1880, 1918 – 1941

F. 1, luettelo 20 Viipurin lääninhallitus. Läänin taloushallinto ja taloudellinen tila. 1873 – 1943
F. 1, luettelo 21 Viipurin lääninhallitus. Läänin taloudellinen tila ja väestönlaskenta. 1726, 1734, 1741, 1755, 1763 – 1773, 1775, 1780, 1798 – 1806, 1809, 1811 – 1919, 1926
F. 1, luettelo 22, niteet 1-6 Viipurin lääninhallitus. Maankäyttö ja kaavoitus. 1718 – 1920, 1924
F. 1, luettelo 23 Viipurin lääninhallitus. Talouden ja hallinnon määrärahat. 1730, 1759, 1776 - 1779, 1786 - 1791, 1806 - 1918

F. 1, luettelo 24 Viipurin lääninhallitus. Tilikirjat, luonnostelmat, läänin viranhaltijoiden lähtevät asiakirjat. 1871 - 1889, 1891 - 1896, 1898 - 1939
F. 1, luettelo 25 Viipurin lääninhallitus. Valkoemigranttien ja neuvostoloikkareiden avustus. 1919 – 1941
F. 1, luettelo 26 Viipurin lääninhallitus. Henkilöstön palkat. 1918 – 1937, 1940 – 1941
F. 1, luettelo 27 Viipurin lääninhallitus. Tuhottujen asiakirjojen näytteet. 1828 – 1865, 1869 – 1904, 1907 – 1915, 1919 – 1941

F. 10, luettelot 1-2 Käkisalmen kihlakunnan kruununvouti. 1814-1936
F. 13, luettelot 1-2 Lappeen kihlakunnan kruununvouti, Kouvola. 1706, 1811 - 1918, 1920-1928, 1931-1937
F. 14, luettelo 1, niteet 1-2 Rannan kihlakunnan kruununvouti
F. 14, luettelo 2 Rannan kihlakunnan kruununvouti

F. 18, luettelot 1-2 Äyräpään kihlakunnan kruununvouti. 1814 – 1939
F. 19, luettelot 1-2 Jääsken kihlakunnan kruununvouti.
F. 23, luettelo 1 Viipurin kihlakunnan henkikirjoittaja. 1927-1938
F. 42, luettelo 1 Kivennavan kihlakunnan kruununvouti. 1870 – 1938

F. 52, luettelo 1 Raivolan kihlakunnan kruununvouti. 1873 - 1936
F. 63, luettelo 1 Terijoen kihlakunnan kruununvouti. 1884 – 1939
F. 64, luettelo 1 Uudenkirkon kihlakunnan kruununvouti. 1887 – 1938
F. 70, luettelot 1-5 Viipurin maistraatti. 1870 – 1939

F. 71, luettelo 1, niteet 1-3 Viipurin kaupungin raastuvanoikeus. 1814-1919, 1900-1909, 1826-1917
F. 71, luettelo 2, niteet 1-4 Viipurin kaupungin raastuvanoikeus. 1918-1939, 1924-1929, 1929-1932, 1932-1938
F. 73, luettelo 1 Viipurin kämnerinoikeus. 1755 - 1864
F. 85, luettelot 1-4 Viipurin merimieshuone, Merenkulkuhallitus. Kauppa- ja teollisuusministeriö. 1748 – 1939

F. 87, luettelo 1 Viipurin verolautakunta. 1921, 1931, 1933, 1935 – 1938
F. 88, luettelot 1-2 Viipurin taksoituslautakunta. 1865 - 1943
F. 99, luettelot 1-4 Käkisalmen maistraatti ja raastuvanoikeus. 1796 - 1939

F. 103, luettelo 1 Lappeenrannan kaupunginvaltuusto. 1787 - 1934
F. 105, luettelot 1-2 Lappeenrannan maistraatti ja raastuvanoikeus. 1787 – 1936
F. 136, luettelo 1 Valtiollisen poliisin Viipurin osasto. Suomen sisäministeriö. 1919 – 1939
F. 137, luettelot 1-2 Valtiollisen poliisin Terijoen osasto. Suomen sisäministeriö.1917 – 1939

F. 138, luettelo 1 Valtiollisen poliisin Terijoen osaston Rajajoen aliosasto. 1919 – 1931
F. 139, luettelo 1 Valtiollisen poliisin Terijoen osaston Koiviston aliosasto. 1920 - 1923
F. 140, luettelo 1 Kellomäen tutkijatoimisto.1921 – 1923
F.181, luettelot 1-10 Suomen sisäministeriön Viipurin hovioikeus. 1788 – 1940

F. 209, luettelot 1-2 Kuopion kihlakunnanoikeuden arkisto. 1847 - 1934
F. 210, luettelo 1 Suomen senaatin oikeustoimituskunta. Leppävirran kihlakunnanoikeus. 1860 - 1921
F. 211, luettelo 1 Liperin kihlakunnanoikeus. 1822-1936
F. 212, luettelo 1 Pien-Savon alisen tuomiokunnan kihlakunnanoikeus. 1822-1936

F. 213, luettelo 1 Pielaveden kihlakunnan oikeus. , luettelo 1 Senaatin oikeustoimituskunta. 1869-1912
F. 214, luettelot 1-2 Pielisjärven kihlakunnan oikeus. Suomen oikeusministeriö. 1842-1914, 1922-1937
F. 215, luettelo 1 Rautalammin kihlakunnan oikeus. Senaatin oikeustoimituskunta. 1794-1923
F. 220, luettelo 1 Viipurin sotilashallintopiirin esikunta. 1928-1944

F. 236, luettelot 1-2 Viipurin suojeluskuntapiirin esikunta. Suomen puolustusministeriö. 1918-1944
F. 238, luettelo 1 Viipurin suojeluskuntapiirin Raudun osasto. 1919 - 1939
F. 240, luettelo 1 Lotta Svärdin Viipurin paikallisosasto. 1939 - 1944
F. 242, luettelo 1 Rintamamiesliiton Viipurin osasto. 1930 – 1939

F. 243, luettelo 1 Suomen Aseveljien Liiton Viipurin osasto. 1942 - 1944
F. 251, luettelo 1 Suomen Pankin Viipurin konttori. 1913 - 1918
F. 268, luettelo 1, niteet 1-6 Maanmittaushallituksen Viipurin konttori. 1704-1921
F. 268, luettelo 2, niteet 1-3 Maanmittaushallituksen Viipurin konttori. 1838-1944

F. 283, luettelo 1, niteet 1-2 Viipurin tarkastuspiirin teollisuustarkastaja.
F. 290, luettelot 1-2 Viipurin maalaiskunnan hallinto. 1833-1938
F. 388, luettelo 1 Keisarillisen Suomen Senaatin kirkollisasiain toimituskunta. Suomen konsistori. 1830-1918
F. 389, luettelo 1 Suomen kreikkalaiskatolinen kirkko (Sortavala). 1917-1939
F. 411, luettelo 1 Konevitsan luostari. 1834-1916

Murmanskin alueen valtiollinen arkisto, GAMO

Vuonna 2009 mikrofilmattu aineisto koskee VKP(b):n Poljarnyin (Aleksandovsk) sekä Bieloin (Belokamensk) perusjärjestöjen toimintaa. Aineisto on siirretty Digitaaliarkistoon.

Fondi 399 NKP(b):n Bieloin perusjärjestön arkisto
Fondi 263 NKP (b):n Poljarnyin jaosto

Karjalan tasavallan Kansallisarkisto, NARC

Vuonna 2017 digimuodossa saatiin Partisaaniosastojen raportit, katsaukset ( ”Krasnyi Onezhets”, ”Vpered”) sekä sotavankien kuulustelupöytäkirjat ja kuulustelulomakkeet. Aineisto on katseltavissa Digitaaliarkiston kautta.

Fondi P-213 Partisaaniliikkeen esikunta (ven. П-213 Штаб партизанского движения)
luettelo 1, 1941-1949, aktit 47, 137, 176, 178, 382, 403 (ja lisäys ilman peitettyjä kohtia 403a), 408, 566, 634, 634a.

Sverdlovskin alueen hallintoelinten valtiollinen arkisto, GAAOSO

Digitaaliarkistoon siirrettiin paperimuodossa saatu suomalaisten luettelo Sverdlovskin alueen poliittisen vainon uhrien muistokirjasta. Venäjän kielellä, aakkosellisessa järjestyksessä (kyrilliset aakkoset) lisäyksineen. Luettelo löytyy Digitaaliarkistosta esim. arkiston lyhenteellä GAAOSO


Saksalaisten antifasistien muistomuseo, MMNA

Digitaaliarkistossa on yli 40 suomalaisten sotavankien valokuvaa . Luettelotiedot löytyvät suomen ja venäjän kielellä mm. arkistotietokannasta.


Aiheesta muualla

Artikkelit Kansallisarkiston Venäjä-yhteistyöstä ja Venäjän mikrofilmaushankkeen toiminnasta

Linkit venäjänkielisiin artikkeleihin ja lähteisiin löytyvät wikisivuston venäjänkielisestä versiosta.

"Kansallisarkiston mikrofilmihanke solminut uusia kopiointisopimuksia" Venäjän mikrofilmaushankkeen projektipäällikkö Dmitri Frolov, Akti 2/2010,s.11
"Arkistolaitos toi esiin vuoden 1812 merkityksen Suomelle", Kansallisarkiston pääjohtaja Jussi Nuorteva, Akti 3/2012, s.22

Suomen historian arvoituksiin etsitään vastauksia Venäjältä, Yle uutiset 4.4.2013
Suomen Kansallisarkisto ja Venäjän Historiallinen Seura sopivat yhteistyöstä, AGRICOLA -Suomen humanistiverkko, 5.4.2013

"Venäjän arkistojen mikrofilmaus-projekti jatkuu" Venäjän mikrofilmaushankkeen projektipäällikkö Dmitri Frolov, Akti 1/2013, s.11
”Suomea koskevat aineistot Venäjällä ja niiden tutkimuskäyttö” Kansallisarkiston kehittämispäällikkö Anne Wilenius, Akti 1/2015 s.3
”Venäjä, Venäjä, Venäjä?” Kansallisarkiston pääjohtaja Jussi Nuorteva Akti 1/2015, s.6-7
"Suomen ja Venäjän välinen arkistoalanyhteistyö kehittyy suotuisasti" Suomen suurlähetystö, Moskova, tietote 23.12.2016
"Kansallisarkisto". Esipuhe tutkimusjohtaja Päivi Happonen. Tekstit: tutkija Anna Vartiala, tietopalvelusihteeri Marjut Nuikka, tutkimusapulainen Svetlana Laiho. Novgorodin arkistoviesti №13/2016. s. 256-263. Venäjän kielellä.

Oliko sukulaisesi sotavankina Neuvostoliitossa? Kansallisarkiston uudet tiedot pian kaikkien saatavilla. Yle uutiset. Kotimaa. 30.7.2016

Venäjälle muutti 1800-luvulla arvioitua enemmän suomalaisia. Arkistolöytöjen perusteella etenkin 1800-luvulla paljon useamman suomalaisen tie kulki itään, kuin mitä tähän asti on luultu. SVERIGERADIO. 23.10.2016

Kansallisarkiston yhteistyö Venäjän arkistojen kanssa laajeni, tiedote Tatarstanin arkistodelegaation vierailusta 21.3.2017

"Suomalaisten jäljillä itärajan takana: arkistoyhteistyö jatkuu". Kansallisarkiston kehittämispäällikkö Dmitri Frolov, Akti 3/2017. s. 8-11
"Tietoportaalit -uusi yhteistyömuoto". Tutkija Anna Vartiala, Akti 3/2017. s. 11.


Finska Riksarkivets samarbete med Ryssland. Utvecklingschef Dmitri Frolov och forskare Anna Vartiala, verkar vid Finlands Riksarkiv, Nordisk Arkivnyt 2/2018. s. 78-79.


Luutnantti Alonen katosi talvisodan päätyttyä – mysteeri ratkesi sota-arkistossa: ”Onneksi isoäiti ei saanut tietää”. Ilta-Sanomat. Arja Paananen 24.6.2018.

Suomen ja entisen Neuvostoliiton maiden arkistojen välinen yhteistyö mahdollistaa kansainvälisen historian tutkimuksen. Ulkoministeriön tiedote 3.10.2018.

Venäjän arkistoviraston tiedote Kansallisarkiston delegaation vierailusta 26-27.11.2018.

Kansallisarkistolla on hyvät yhteydet entisen Neuvostoliiton maiden arkistoihin. Kansallisarkiston kehittämispäällikön Dmitri Frolovin artikkeli mm. suomalaisista siirtolaisista. Kansallisarkiston Akti-lehti 2/2018. s. 22-23.


Moskovalaisesta arkistosta löytyi 53 laatikollista tietoa ”likvidoiduista punasuomalaisista” Helsingin Sanomat. 16.11.2019

"Tuloksekas vierailu Pietariin" Kansallisarkiston delegaation vierailusta Pietariin ja kahden sopimuksen allekirjoittamisesta Boris Jeltsinin presidenttikirjaston sekä RGIA:n kanssa. Akti 2/2019, s.4

Venäläiset antavat luvan tutkia Moskovan arkistolaatikoiden tietoja surmatuista suomalaisista. Kansallisarkiston pääjohtaja Jussi Nuorteva kuvailee 53 laatikon aineistoa merkittäväksi. Helsingin Sanomat. 2.1.2020

VIDEO: ”100 vuotta arkistoyhteistyötä. Venäjä – Suomi” Kansallisarkiston pääjohtaja Jussi Nuorteva ja tutkimusjohtaja Päivi Happonen. Boris Jeltsinin presidentillinen kirjasto, seminaari 22.10.2020


Leningradin alueen valtionarkisto Viipurissa (LOGAV)
"LOGAV säilyttää rajaseudun aineistoja” Svetlana Krasnotsvetova, arkiston johtaja, Akti 1/2013 s.11

Kansallisarkistossa vierailivat 10–11.12.2018 Leningradin alueen arkistonkomitean ja Viipurin arkiston (LOGAV) edustajat. Facebook 12.12.2018


Irkutskin, Taishetin ja Krasnojarskin valtiolliset arkistot
”Siperia opettaa – arkistomatka itään” Venäjän mikrofilmaushankkeen projektipäällikkö Dmitri Frolov, Akti 1/2015. s.8-9

"Itä-Siperian siveettömät suomalaissiirtolaiset" Teksti: Denis Homenko, opettaja, V.P.Astafjevin pedagoginen yliopisto. Akti 1/2020, s.26-27

Novgorodin alueen valtionarkisto (GANO)
Novgorod – Finland -portaali avaa ikkunan suomalais-novgorodilaisiin suhteisiin Arkistolaitoksen tiedote 9.6.2016

Karjalan tasavallan Kansallisarkisto (NARC)
Arkistoyhteistyö Karjalassa korostaa arkistomateriaalien uudenlaisia esittelytapoja, Kansallisarkiston tiedote 9.6.2017
Documenta Carelica -tietoportaalin julkaisutilaisuus. Kansallisarkiston tutkimusjohtaja Päivi Happosen videotervehdys, Karjalan tasavallan Kansallisarkiston tiedote.
Documenta Carelica -tietoportaali. Video. Suomen- ja karjalankieliset uutiset Rossija 1 -kanavalla 13.6.2017.
Documenta Carelica -tietoportaalin julkaisutilaisuus. Video. Uutinen Karjalan NIKA PLUS -kanavalla 143.6.2017.
"Amerikansuomalaisten elämästä Neuvosto-Karjalassa löytyy yhä uutta aineistoa". Petroskoin valtionyliopiston dosentti Irina Takala. Akti 3/2017. s. 6-7.

VIDEO Kansallisarkiston tutkimusjohtaja Päivi Happosen onnittelupuhe satavuotiaalle Karjalan tasavallan Kansallisarkistolle. Petroskoi, 21.9.2018. Venäjänkieliset tekstitykset.

Karjalan Kansallisarkiston tiedote arkistoseminaarista ja sopimuksen allekirjoittamisesta Moskovassa 26.11.2018.