Venäjän valtion sosiaalipoliittisen historian arkisto (RGASPI), Moskova

Kohteesta VTK
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Yhteystiedot

Venäjän valtion sosiaalipoliittisen historian arkisto (RGASPI)
Российский Государственный Архив Социально-политической Истории (РГАСПИ)
Russian State Archive of Socio-Political History

Osoite: 125009, Moskva, ul. Bolshaja Dmitrovka, 15
Puh. +7 495 694-51-12
Faksi +7 495 692 90 17

Sähköposti: rgaspi@inbox.ru

Arkiston kotisivut


Fondiluettelo


Kokoelma

Arkistossa säilytetään 691 fondia (rajavuodet 1617-2005), joihin kuuluu yhteensä 2 147 000 säilytysyksikköä ml.valokuva-aineistoa – 182 005 000 säilytysyksikköä, ääniteaineistoa – 1 003 000 säilytysyksikköä; museoaineistoja 140 000 säilytysyksikköä.

RGASPI:n asiakirjat on jaettu kolmeen teemanmukaiseen kokonaisuuteen: Länsi-Euroopan sosiaalista ja poliittista historiaa koskevat asiakirjat (1600-luku – 1900-luvun alku); Venäjän ja Neuvostoliiton uuden ja uusimman ajan sosiaalista ja poliittista historiaa koskevat asiakirjat (1800-luvun loppu – 2000-luvun alku); työläisten sosialistisen ja kommunistisen kansainvälisen liikkeen historiaa koskevat asiakirjat (1860-luku – 1980-luvun loppu).

Arkistossa on sosialismin ja työväenliikkeen eri suuntausten edustajien yksityiskokoelmia eri puolilta Eurooppaa, mm.Saint-Simonin, Fourierin ja heidän seuraajiensa, M.Bakuninin, W.Weitlingin, F.Lassallen kokoelmia sekä bolševikkipuolueen ja neuvostovaltion merkkihenkilöiden yksityiskokoelmia, esimerkiksi: N.I. Buharinin, K.E. Vorošilovin, F.E. Dzeržinskin, A.A. Ždanovin, G.E. Zinovjevin, M.I. Kalininin, L.B.Kamenevin, A.M. Kollontain, S.M. Kirovin, V.V. Kujbyševin, V.M. Molotovin, G.K. Ordžonikidzen, I.V. Stalinin, L.D. Trotskin, L.M. Kaganovitšin, G.M. Malenkovin ja A.I. Mikojanin.

Kansainvälisen sosialistisen, kommunistisen ja työläisliikkeen kokonaisuus sisältää I ja II Internationaalien asiakirjoja. III (kommunistisen) Internationaalin arkistossa on Kominternin kongressien kokoelmia, Kominternin toimeenpanokomitean kokoelmia, Kominternin osastojen kokoelmia (67 eri maiden kommunistipuolueen, jotka kuuluivat Kominterniin), kansainvälisten Kominterniin kuuluneiden organisaatioiden ja virastojen kokoelmia – Kommunistisen nuorisointernationaalin (KIM, 1919 – 1943), Ammattiliittojen punaisen internationaalin (Profintern, 1921 – 1937), Kansainvälinen vallankumoustaistelijoiden apujärjestön (MOPR, 1922 – 1941). Asiakirjoissa heijastuu Kominternin toimeenpanokomitean koneiston toiminta laillisten ja laittomien suhteiden ylläpitämiseksi kommunistipuolueiden kanssa, kansainvälisen kommunistisen ja työläisliikkeen tilanteen analyysi ja idologisten, poliittisten ja organisatoristen ohjeiden ja suositusten kehittäminen, henkilöstön koulutus, valinta ja nimittäminen – kommunististen puolueiden johtajien, kansainväliset virastot ja järjestöt, avunanto poliittisista syistä vangituille kommunisteille, julkaisutoiminnan organisointi, laillisten ja laittomien julkaisujen – sanomalehtien, aikakauslehtien, lentolehtisten ym.

Aineistosta tarkeimmin

RGASPI:ssa säilytetään seuraavien henkilöjen ja tahojen arkistoja:
Fondi 5, opis 1 – 5. Leninin sekretariaatin fondi.
Fondi 74 Voroshilov Klement (1881 – 1969)
Fondi 76 Dzerzhinskij Felix
Fondi 78 Kalinin Mikhail (1875 – 1946)
Fondi 80 Kirov Sergej
Fondi 81 Kaganovich Lazar (1893 – 1991)
Fondi 82 Molotov Vjatseslav (1890 – 1986)
Fondi 83 Malenkov Georgij F.
Fondi 84 Mikojan Anastas
Fondi 88 Sherbakov Aleksandr
Fondi 134 Kollontaj Aleksandra (1872 – 1952)
Fondi 159 Chicherin Georgij (1872 – 1936)
Fondi 323 Kamenev Lev (1883 – 1936)
Fondi 324 Zinovjev Grigorij (1883 – 1936)
Fondi 325 Trotski Lev (1879 – 1940)
Fondi 326 Radek Karl
Fondi 329 Bukharin Nikolaj
Fondi 359 Litvinov Maxim (1876 – 1951)
Fondi 518 Antikainen Toivo (1898 – 1941)
Fondi 522 Kuusinen Otto Wille (1881 – 1964)
Fondi 525 Sirola Yrjö (1876 – 1936)
Fondi 558 Stalin Josef (1878 – 1953)
Fondi 562 Raskolnikov Fjodor
Fondi 671 Ezhov Nikolaj (1895 – 1940)
Fondi 347 – Leninin Instituutti
Fondi 545 – Espanjan sisällissota, 1936 – 1939.
Fondi 644 – Valtion Puolustuskomitea (GKO, 1941–1945)
Fondi 553 – Toisen maailmansodan resistenssiasiakirjakokoelma (Ranska ja Saksa 1943–1947)
Fondi 550 – Pietarin Tolmatshjevin Sotapoliittisen akatemian (vv. 1924 – 1930) ulkomaalaisia opiskelijoita koskeva asiakirjakokoelma.


Seuraavat fondit vaativat tarkempaa tutkimusta ja niistä löytyy Suomea koskevaa hajanaista tietoa.
Fondi 2, opikset 1,2, 3, 4. Leninin fondi. 29 383 deloa.

Fondi 4, opikset 1, 2, 3. Leninin fondi. 3 365 deloa.

Fondi 5, opis 1 – 5 Leninin sekretariaatin arkisto.
op.1 – 1143 sivua
op.2 – 167 sivua
op.3 – 394 sivua; Rahjan, Sirolan ja Kuusisen kirjeenvaihto.

Fondi 17, VKP(b):n keskuskomitea opikset 1 – 164. NKP:n Keskuskomitea (1889, 1903 – 1991)
opis 98 puoluesiirtoja käsittelevä komissio (1922-1937)

Fondi 69, opis 1, Partisaanien päämajan paperit, vv. 1942 – 1944.
Karjalan rintaman partisaanien päämajan paperit - fondi 69, opis 1, d. 418 – 436 (operatiivinen osasto, noin 748 sivua), d. 959 – 970 (tiedusteluosasto, noin 180 sivua).
Viron partisaanien päämajan paperit - fondi 69, opis 1, dd. 604 – 608, 1039 – 1041.
Leningradin rintaman partisaanien päämajan paperit - fondi 69, opis 1, dd.458 – 510, 983 – 1005.

Tiedusteluraporteissa on Suomessa aiemmin tuntemattomia suomalaisten sotavankien kuulustelupöytäkirjoja: Helenius Sulo, Luukkonen Urho, Juntunen Olavi, Riipi A., Lipponen Veikko, Poltan Juho jne. (noin 20 nimeä).

Fondi 71 NKP:n alainen Marksilais-leniniläinen instituutti (1931 – 1991)

Fondi 74, op. 1, 2. K.E. Voroshilov.
op.1 – aktit 1 – 450. akti 134 Voroshilov Suomessa 21–26.8.1956. 237 sivua
op.2 – aktit 1 – 172, aktit 168–172. 548 valokuvaa.

Fondi 76 Dzerzhinskij Felix (1877 – 1926)

Fondi 78, op. 1, 6, 8, 9. Mikhail Kalinin.
op. 1. dd. 1 – 1143
op. 6. dd. 1 – 131.
op. 8. dd. 1 – 140. Myös valokuvia.
op.9. dd. 1 – 57. Myös valokuvia.

Fondi 80 Kirov Sergej (1886 – 1934)

Fondi 82, op.2. Vjacheslav Molotovin asiakirjat. Yhteensä 1699 deloa. Tällä hetkellä on avattu 1691 aktia.
op.2, osa 1,dd. 1–388(1917 – 1965); d.114 Salainen; d.116. SKP asiakirjat 29.5.1952–23.1.1953,191 sivua; d.118 Ulkomaalaisten Kommunistien puolueen Politbyron listat 1949,154 sivua; d.120 Suomen SDP asiakirjat,1953, 150 sivua; Molotov ja Komintern dd. 216 – 229; d. 221 Kuusinen ja Kominternin kirjeenvaihto 1920–1928, 164 sivua; d.227 SKP:n päätöslauselmat 1924–1942, 115 sivua.
op.2, osa. 2. dd. 389 – 1026; dd.445,549, 871, 876, 880, 881. Salaiset; d. 489 Inkerin suomalaisten siirtäminen Jaroslavlin alueelle 9.2.1940–1.12.1944, 5 sivua; d.692 Neuvostoliiton kaupallisen edustuston toiminnasta Suomessa, 1922–1952, 127 sivua; d. 698 Neuvostoliiton ja Suomen kauppasuhteet, 1947–1952, 95 sivua; d. 725 Suomen maksut 1947–1952,208 sivua; d.761 Kansainväliset näyttelyt (messut) 1951 – 1951; dd. 799–833 Puolustuskomissariaatti (NKO); d. 805 Valvontakomissio Suomessa, 1946–1948, 159 sivua; d.806 SVAG 1949–1950, 161 sivua; d. 1015 Kulttuurisuhteet 1937–1952, 91 sivua
op. 2, osa 3, dd. 1027–1699 Ulkoasiainministeriö, dd. 1027–1043; d.1029 NL:n suhteet Suomeen 1947 – 1950, 138 sivua; d. League of Nations,UN jne. dd. 1068 – 1089; d. 1090 NKGB:n laatimat asiakirjat kuuluisista venäläisistä ja ulkomaalaisista maahanmuuttajista, 149 sivua; d.1235 Petsamo. Kanada 1925 – 1952, 58 sivua; Suomi dd. 1339 – 1345. noin 999 sivua; Kirjeenvaihto dd.1417–1481, dd.1418–1419, Molotov – Lenin; dd. 1420–1422 Molotov – Stalin(noin 550 sivua), valokuvat dd. 1598 – 1631, yhteensä noin 3 750 sivua.

Fondi 83 Malenkov Georgij (1901 – 1988)

Fondi 84 Mikojan Anastas (1895 – 1978)

Fondi 88 Sherbakov Aleksandr (1901 – 1945)

Fondi 134, opikset 1-4 A.M. Kollontaj.
op.1 – aktit 1 – 532.Kirjeenvaihto; aktit 310 – 479.
op.2 – Lehtiartikkeleja
op.3 – 79 aktia
op.4 – kirjeenvaihto, päiväkirjat.

Fondi 324, op.1, Zinovjev Grigori. d.506, 96 sivua; d.186. Kirjeenvaihto, 1919 – 1926, 186 sivua; d. 549. Kirjeenvaihto, 1919 – 1926, mm. Kuusinen, 352 sivua; d.551 Kirjeenvaihto, 1921 – 1926, mm. Kullervo Manner; d.553 Kirjeenvaihto, 1921 – 1926, mm. Rahja; d.554 Kirjeenvaihto, 1921 – 1926, mm. Heimo.

Fondi 325, op.1,2. Trotski Lev
op.1. dd. 1 – 106;
op.1.d.1 Sandarmiosaston tiedot Trotskista, 1902 – 1927, 8 sivua; Trotskin kirjeenvaihto 1898 - 1936; dd. 431–577; d.465. A.I.Balabanovan kirje Trotskille L.B.Kamenevin oleskelusta Suomen vankilassa,1917,3 sivua; d.472
op.2.dd. 1 – 605.
op.2, d.54 Venäjän suhteet Karjalaan, Suomeen, Ranskaan jne., 7.11.1917 – 20.12.1924, 119 sivua; Trotskin kirjeenvaihto, dd. 94 – 101; d. 94. Trotski – Lenin, Marraskuu 1917 – joulukuu 1920, 45 sivua; d.95 Trotskin kirjeitä, 1907 – 1929,164 sivua; d.96. Kirjeitä Trotskille (venäjän kielellä),1908 – 1927, 135 sivua; d.98 Tumailovin kirjeitä Trotskille, 1925 – 1927, 124 sivua(Mahmut Tumailov oli tunnettu etnografi) d.99 Kirjeitä Trotskille (vierailla kielillä), 1917 – 1927; d.100 Perheen kirjeenvaihtoa, 1910 – 1914, 137 sivua; d.101 Kirjeenvaihdon kirja

Fondi 351 Venäjän sosiaalidemokraattinen työläisten puolueen ulkomaalaisten järjestöjen komitea (1905 – 1906, 1911 – 1917)

Fondi 347 NKP:n keskuskomitean alainen V. I. Leninin instituutti (1923 – 1931)

Fondi 356 Elena Stasovan Fondi. op.1,2c. dd. 1 – 246.

Fondi 359, op.1, Maksim Litvinov. dd. 1 – 15. d. 8. Kirjeenvaihto, 1941: Stalin, politbyroo.

Fondi 475 NL:n hallituksen alainen Pohjoisen meritien johdon poliittinen osasto (1934 – 1953)

Fondi 495 Komintern
opis 2 Kominternin toimeenpanevan komitean (IKKI) sihteeristöjen pöytäkirjoja, IKKI:n presidiumi
opis 3 IKKI:n poliittinen sihteeristö
opis 4 IKKI:n poliittisen sihteeristön poliittinen komissio
opis 15 Wilhelm Florinin sihteeristö
opis 25 IKKI:n organisaatio-osasto
opis 30 IKKI:n propagandaosasto
opis 269 Suomen kommunistisen puolueen jäsenten henkilöasiakirjat, suomalaisten henkilömapit
opis 275 IKKI:n kaaderiosasto, ruotsalaisten henkilömapit

Fondi 480 Kansainväliset sosialistiset yhdistykset (1919 – 1941)

Fondit 488 – 495, op. 1 – 301 Komintern


Fondi 516 Suomen kommunistinen puolue
opis 2 Skp:n kirjeenvaihtoa 1926-1927, IKKI:n informaatiota 1933, Skp:n keskuskomitean ulkomaanbyroo (1936-1937)

Fondi 525 Yrjö Sirola

Fondi 529, opikset 1, 23,24,33 Lännen vähemmistökansallisuuksien kommunistinen yliopisto (KUNMZ).

Fondi 531, opikset 1,2, 9, Kansainvälisen Lenin-koulun sektorien ja maaosastojen käskyt, kirjeenvaihto ja asiakirjat.
Fondi 533, opis 10 Kommunistinen nuorisointernationaali (KIM). Kommunististen nuorisoliittojen informaatioaineisto KIM:n elimille

Fondi 545, op. 6, aktit 1025–1033. Suomalaiset Espanjan sisällissodassa,1936 – 1939.Henkilöasiakirjat(myös suomen kielellä).9 deloa, 627 sivua; Ruotsalaiset Espanjan sisällissodassa, 1936 – 1939, 3 deloa,177 sivua; Virolaiset Espanjan sisällissodassa,1936 – 1939,3 deloa,205 sivua.

Fondi 549 NKP:n Keskuskomitean ulkomaalaisten ryhmien keskusfederaatio (1918 – 1920); NKP:n Keskuskomitean alaisen Propagandaosaston ulkomaalaisten propaganda- ja agitaatiokeskustoimistot (1920 – 1924)

Fondi 552 Kansainvälisiä trotskilaisia järjestöjä koskeva asiakirjakokoelma (1922 – 1940)

Fondi 558. opikset 2, 3, 11 J. Stalin. (dd. 1 – 1705; d.483. - Jatkosota, 136 sivua; d.492 - Leningradin saarto, 96 sivua; OGPU:n ulkomaalainen osasto - dd. 184 – 188; d. 184. mm. NL:n Suomen väliset suhteet, 1928 – 1930,130 sivua; d. 357. Kirjeenvaihto Puolan kenraali Andersonin kanssa, 1941.)

Fondi 562 Raskolnikov Fjodor (1892 – 1939)

Fondi 671, op.1, Jezhov N.I. Suomea koskevat asiakirjat. d.72. NKVD:n kirjeenvaihto.1936.Helsingin yliopiston dosentti Lauri Postin asiakirjat.


Lisää tietoa Kansallisarkiston hankituista asiakirjakopioista ovat osiossa Hankitut asiakirjat.