Pöytäkirjojen liitteet

Kohteesta Arkistowiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Pöytäkirjojen ja niiden liitteiden ja muiden päätösasiakirjojen käsittelyyn liittyvän asiakirjatiedon arkistoinnin tulisi perustua seuraaviin periaatteisiin:


- asiakirjatiedot arkistoi se organisaatioyksikkö, joka on tehnyt asiassa lopullisen päätöksen, tai jollei tämä ole selvästi havaittavissa, se yksikkö, joka on asian viimeksi käsitellyt


- asiakirjatiedot, jotka arkistoidaan pysyvästi tietyn organisaatio- tai toimintayksikön arkistoon, ei säilytetä pysyvästi muualla


- pysyvästi säilytettävät asiakirjatiedot (esim. pöytäkirjat) laaditaan siten, että niiden liitteiksi ei oteta määräajan säilytettäviä asiakirjatietoja


- salassa pidettäviin ja tietosuojan alaisiin asioihin liittyvät asiakirjatiedot arkistoidaan omana kokonaisuutenaan (esimerkiksi sosiaalitoimen asiakasasioiden pöytäkirjat, henkilöstöhallinnon rekisterit)