Valmius- ja evakuointisuunnitelma

Kohteesta Arkistowiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Valmiuslaki 1080/1991: 40 § Valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, valtion liikelaitosten ja muiden valtion viranomaisten sekä kuntien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muin toimenpitein varmistaa tehtäviensä mahdollisimman häiriötön toiminta myös poikkeusoloissa. Valmiuslain mukaiset poikkeusolot ovat suuronnettomuus, taloudellinen kriisi, kansainvälinen jännitystila, Suomen alueellisen koskemattomuuden vakava loukkaus, Suomeen kohdistuva aseellinen hyökkäys ja sota sekä sodan jälkitila. On syytä huomioida myös normaaliolojen vakavat häiriötilanteet, tietohyökkäykset, terrorismi ja järjestäytynyt rikollisuus.

Perusta toiminnalle eri häiriö- ja kriisitilanteissa ja poikkeusoloissa luodaan normaalioloissa. Asiakirjatietojen suojelu perustuu poikkeusoloissakin niin pitkälle kuin mahdollista normaaliolojen järjestelyihin: Hoidetaan asiakirjahallintoa ja arkistotointa arkistolain (831/1994) edellyttämällä tavalla. Toteutetaan julkisuuslainsäädännön edellyttämää hyvää tiedonhallintatapaa (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 1030/1999). Arkistolaki ja hyvä tiedonhallintatapa edellyttävät, että asiakirjallisten tietojen käytettävyys ja säilyminen on varmistettu.