Punavankien tutkinnat

Kohteesta Portti
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Muista myös nämä

Sotavankilaitos

Sisällissota 1918

Valtiorikosoikeudet ja valtiorikosylioikeus

Vapaussodan arkisto 

Valtiorikosoikeuden syyttäjistön arkiston (sekä osin myös valtiorikosoikeuden ja valtiorikosylioikeuden arkistojen) materiaali kertyi tutkintojen aikana useassa vaiheessa. Tutkinnat käynnistettiin määräämällä kaikki asevelvollisuusikäiset lakimiehet suorittamaan vangittujen viralliset kuulustelut. Tutkinnoista olivat vastuussa paikalliset tutkintoasiain päälliköt. Koko tutkintoasiain osaston päällikkönä toimi Gustaf Aminoff.

Kuulusteluissa käytettiin yhtenäistä, painettua pöytäkirjakaavaketta. Samalla laadittiin aakkosellinen vankikortisto, jotta kuulusteluista pystyttiin pitämään lukua. Vaihtoehtoisesti käytettiin vankileirin omaa kortistoa. Näin syntyi laaja tutkintotuomareiden kortisto.

Kuulustelujen jälkeen päällikön tuli hankkia vangista tämän kotipaikkakunnan suojeluskunnan esikunnan lausunto sekä virkatodistus. Myös lausuntokaavake oli painettu ja laadittu pöytäkirjan muotoon. Vangit hankkivat myös itse puolustelevia lausuntoja. Kun lausunto/lausunnot olivat saapuneet paikallisosastoon, lähetettiin kuulustelupöytäkirja lausuntoineen tutkintoasiain osastoon Helsinkiin.

Tällä tavalla kertyneen asiakirja-aineksen tarkastivat Aminoffin alaiset tutkintotuomarit. Lisäksi käytiin läpi myös punaisen Suomen alueella ilmestynyttä lehdistöä. Tutkintotuomarit alleviivasivat asiakirjassa tai lehdessä mainitun henkilön nimen ja piirsivät viereen kirjaimen F (förtecknas), kun uskoivat tiedolla olevan merkitystä oikeudenkäynnissä. Kertyneen aineiston perusteella tehtiin todisteainekortteja.

Todisteainekortit liitettiin muuhun tutkintamateriaaliin ja aineisto palautettiin takaisin paikalliselle tutkintoasiain päällikölle. Tässä välissä oli mahdollisesti saapunut lisämateriaalia ja se liitettiin vielä mukaan. Lopuksi aineisto luovutettiin valtiorikosoikeuden syyttäjälle.


Paluu Valtiorikosoikeuksien syyttäjistön pääsivullePaluu Portin etusivulle